Възрастова граница за ипотечен кредит

Възрастова граница за ипотечен кредит

Каква е възрастовата граница при ипотечен кредит?

Всяка банка има ограничение по отношение на възрастта на кредитополучателя при изтичане срока на кредита. Максимумът е различен, като при част от банките е 65 години, а други са определили 70 години. Това означава, че при изтичане срокът на кредита, кредитополучателят не трябва да надвишава определената възраст.

Когато разглеждате условията по ипотечните кредити обърнете внимание и на това условие. Може да Ви изглежда несъществено, но не е точно така. Максималният срок при ипотечните кредити е 35 години. Ако може да се възползвате от този срок, то ще може да разсрочите възможно най-много заема и по този начин ще плащате по-ниски месечни вноски. Именно тук е и особеността по отношение на възрастта.

Може да бъде одобрен максимален срок на кредита само, ако при изтичане на този срок кредитополучателят не е по-възрастен от определените от банката години. Ако се надвишават тези години, банката намалява срока, за които може да бъде отпуснат кредита.

Важни особености при определяне срока на кредита

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Например, кредитоискателят е на 45 години и иска да изтегли ипотечен кредит за срок от 35 години. Максимално определената възраст от банката при изтичане срока на кредита е 70 години. Това означава, че кредитът може да бъде отпуснат за не повече от 25 години. Изчисленията ще се направят за този срок и съответно скъсеният срок означава, че месечната вноска ще е по-висока. Това от своя страна ще окаже влияние на кредитоспособността – друг показател, които банката много стриктно съблюдава. С други думи, ако доходът не е достатъчен, то ще бъде намален размера на кредита. Условията и критериите на всяка банка са свързани и тези особености трябва да бъдат предвидени, за да може предварителната преценка да бъде реална.

Ето защо, още в началото трябва да обърнете внимание и на това условие. Само така ще си спестите допълнителни главоболия.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Предварително одобрение за ипотечен кредит

Ипотечен кредит без превод на работна заплата

Ипотечен кредит за панелен апартамент