Пазарна оценка за ипотечен кредит

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Пазарна оценка при теглене на ипотечен кредит

Независимо дали става въпрос за покупка на имот или искате да ипотекирате собствен имот, за да получите кредит, трябва да бъде изготвена пазарна оценка. Всяка банка работи с конкретни оценителски бюра, като всяко от тях е запознато с конкретните изисквания на банката. Прилагат се различни методологии и начини за определяне на оценката. Това е така, тъй като политиките на банките са различни по отношение на обезпеченията.

Как се определя оценка на имот за ипотека?

Банките имат конкретни правила за оценка на обезпеченията и стриктно се спазват всички изисквания. От размера на оценката зависи и размера на кредита. На база на изготвената от експерт оценител оценка се определя и каква сума може да бъде отпусната. Друг важен елемент за определяне сумата на кредита е доходът на кредитоискателя. Доходът и обезпечението са най-важните и съществени елементи разглеждани от банките при вземане на решение за отпускане на кредит. Ако един от двата не отговаря на изискванията, то е възможно кредитът да бъде отказан. Възможен вариант е да бъде одобрен, но при определени условия.

Не рискувайте да кандидатствате директно за кредит без да сте проучили възможностите и изискванията на банките за обезпечение и кредитоспособност. Цялата информация може да получите в сайта ни. Заявете консултация с нас и ще Ви съдействаме по всички въпроси свързани с отпускане на кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Възможно ли е да има разлика между пазарна и покупна цена?

Често пъти се случва, че оценката значително се разминава с представите на продавача и купувача и с определената покупна цена между двамата. Това е така, тъй като както споменахме всяка банка има конкретни методи и изисквания при изготвяне на оценката. Също така експерт оценителят предоставя две стойности на банката – пазарна и ликвидационна. Ликвидационната стойност се получава като се занижи пазарната с определен процент. Именно нея банките възприемат като по-достоверна.

Веднага възниква въпросът възможна ли е ситуация, в която пазарната цена не само, че е различна от покупната, но и е по-ниска? Напълно възможно е. Какво трябва да предприемете в подобна ситуация? Най-добре е обсъдите предварително възможните рискове с кредитен консултант, за да не попаднете в изненадваща ситуация. А още по-неприятно би било да сте дали капаро и да се установи проблем при реализация на сделката. Пазарната оценка е деликатен въпрос за всяка банка, защото това определя и какво ще е качеството на обезпеченията, които приема.

Направете предварителна кредитна консултация като оправите запитване в нашия сайт. Напълно безплатно ще обсъдим всички въпроси, както за обезпечението, така и за всички условия за ипотечен кредит.

Възможно ли е ниска пазарната оценка да бъде пречка за получаване на кредит?

Недостатъчната пазарна оценка може да усложни възможността да бъде отпуснат кредит, а и е възможно да провали сделката.

В случай, че пазарната оценка е недостатъчна, за да обезпечи кредита, то банката има пълно основание да откаже кредита или да постави допълнителни условия относно обезпечаването на ипотечния кредит. Такива условия може да са ипотекиране и на друг имот, осигуряване на поръчител, превод на заплата и други.

Ако, обаче по кредита има и други изключения от правилата, то може да бъде отказан. Има определени рискове, които банката може да поеме, но когато изключенията от правилата са няколко, то възможността за отказ е голяма.

Всички тези въпроси може да бъдат обсъдени предварително. Консултирайте се с кредитен консултант, за да избегнете рисковете от провал на сделката или утежняване на условията по кредита. Ние напълно безплатно ще Ви консултираме по всички въпроси.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Прехвърляне на ипотека

Ипотечен кредит – доходи

Заличаване на ипотека