Ипотечен кредит и данъчни облекчения

Ипотечен кредит и данъчни облекчения

Облекчения за млади семейства с ипотечни кредити

Какви облекчения за млади семейства може да ползвате? Ако имате ипотечен кредит, то може да си намалите облагаемия доход със сумата на платените лихви през годината.

Това се отнася само за първите 100 000 лв. ипотечен кредит, или ако имате кредит в размер на 250 000 лв., то данъчното облекчение се отнася само за 100 000 лв.

Данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит никак не са за подценяване. По този начин ще може да спестите до две месечни вноски по кредита. Затова си заслужава да се възползвате, ако отговаряте на условията.

Условия, на които трябва да отговаряте, за да се възползвате от данъчните облекчения

  • Задължително трябва да сте със сключен граждански брак;
  • Да сте на възраст под 35 години (поне един от двамата съпрузи);
  • Жилището да е единствено.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Не се допускат никакви изключения от изброените изисквания.

Тези облекчения често пъти се разбират като помощи за млади семейства с ипотечен кредит. Може да се каже, че са своеобразен вид помощ, тъй като се дава възможност да бъдат спестени пари от лихви и с подобно спестяване може да си осигурите плащането на една или две вноски по кредита. Това не е никак малко да осигурите две месечни вноски по ипотечния кредит възползвайки се от данъчното облекчение.

Документи за данъчни облекчения за младоженски кредит

  • Копие от акта за сключен граждански брак;
  • Договор за ипотечен кредит – с подписи на страните по договора и печат на банката;
  • Погасителен план, оформен с подписи и печат на банката;
  • Платежно или друг документ, доказващ извършените плащания по кредита;
  • Съпруга/та трябва да декларират, че няма да ползват същото данъчно облекчение.

След като подадете необходимите документи и бъдат разгледани в съответните срокове, то може да очаквате решение каква сума ще Ви бъде възстановена. Най-общо може да кажем, че от декларираните приходи за годината се приспадат платените годишни лихви и тогава се начислява дължимия данък. Или с други думи се получава един вид спестяване от данък. Затова и често в публичното пространство се използва израза „НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит“.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – гратисен период

Кредит срещу граждански договор

Ипотечен кредит – стъпки