Ипотечен кредит – предсрочно погасяване

Ипотечен кредит - предсрочно погасяване

Ипотечен кредит и предсрочно погасяване 

Имате свободни средства и искате да погасите предсрочно от ипотечния кредит? Банката допуска предсрочно да се погасява кредит във всеки един момент от срока на ползване. Без значение кога сте взели кредита, може да направите погасяване в случай, че разполагате със средства.

Важен е въпросът „Има ли такса предсрочно погасяване на ипотечен кредит?“. За да получите отговор на този въпрос, най-сигурен начин е да проверите клаузата за предсрочно погасяване в договора за кредит. По принцип такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит не се дължи в случай, че погасяването се извършва след като са минали 12 месеца от отпускане на кредита. Ако искате да погасите преди да са изтекли тези 12 месеца, то се начислява съответната такса, която е процент върху погасяваната сума. Все пак, задължително проверете в договора за кредит, защото е възможно да имате договорена индивидуална клауза по отношение на предсрочното погасяване.

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Когато погасявате предсрочно кредит, трябва предварително да решите как ще продължи погасяването – по-ниска вноска и запазване срока на кредита или запазване на вноската и намаляване на срока. Това зависи от възможностите Ви. Ако считате, че месечната вноска Ви създава дискомфорт, то това е удобен момент да я намалите. Принципно, най-изгоден е варианта да запазите вноската и намалите срока на кредита. Така ще се намали оскъпяването на кредита, т. е. в края на периода ще сте платили по-малко лихва. Така, че ако имате възможност, то изберете скъсяване на срока.

Частично погасяване по ипотечен кредит

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Частично може да погасите сума по Ваша преценка. Няма определени суми като минимум, която да се погасява в случай, че искате предсрочно частично погасяване. В това отношение няма ограничения. Единственото, което е добре да съобразите е погасяването да бъде в такъв период, че да го направите без такса, т. е. след първата година от срока на кредита, ако няма договорено друго конкретно условие в договора за кредит.

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит – главница

Ако направите пълно предсрочно погасяване на кредита, то едновременно с погасяването трябва да уточните и сваляне на ипотеката от обезпечението. При пълно погасяване се плаща остатъчната главница и дължимата лихва към момента на погасяване. Ако дължите такса предсрочно погасяване, то следва да я предвидите и осигурите по сметката. Наказателна лихва не се дължи в случай на предсрочно погасяване. Ако кредитът, които погасявате е просрочен, то тогава има начислена наказателна лихва. Но при редовните кредити, не се дължи наказателна лихва. Имайте предвид тези особености, когато уточнявате сумата, която следва да осигурите по сметка, за да бъде напълно погасен и закрит кредита.

Молба за предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Необходимо е да попълните молба за предсрочно погасяване. И при пълно погасяване и при предсрочно погасяване на част от ипотечен кредит трябва да попълните молба. Ако банката няма бланка, може да попълните свободен текст. Задължително трябва да упоменете как желаете да се погасява кредита след погасяването – запазване срокът на кредита или намаляване. Това е най-съществената част от молбата, която трябва внимателно да опишете.

Като цяло процедурата по предсрочно погасяване не е сложна, но ако говорим за пълно предсрочно погасяване, то е обвързано и със заличаване на ипотека. Самото заличаване отнема повече време, тъй като банката има малко по-дълги срокове, в които следва да внесе молбата за заличаване.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за строеж на ново жилище

Договор за ипотечен кредит

Ипотека на апартамент