Покупка на жилище с кредит

Покупка на жилище с кредит

Кои са важните моменти при покупка на жилище с ипотечен кредит?

 

Не бързайте да предприемате стъпки за теглене на кредит преди да сте наясно с подробности за имота и за условията по жилищните кредити. И двата въпроса са много съществени, тъй като са определящи за структурата на сделката и начина на финансиране.

Проучете недвижимия имот – тип и вид строителство, степен на завършеност, година на построяване. Преди това ипотекиран ли е и ако е ипотекиран кога е вдигната ипотеката. Ако не е свалена ипотеката как ще бъде заличена – едновременно с покупката на жилището или предварително продавачът ще предприеме стъпки за заличаване? Продавачът разполага ли с всички необходими документи за имота?

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Сключване на договор за покупко-продажба – преди да сключите предварителен договор се консултирайте с кредитен консултант. Параметрите на договора трябва да бъдат съобразени с факта, че жилището ще бъде придобито със заем и клаузите трябва да бъдат уточнени и записани по определен начин.

Доказване на доходите – банката разглежда и приема и реалния доход или само официалния? Изключително важен въпрос, тъй като това е определящо какъв размер кредит може да бъде отпуснат съобразен с дохода Ви.

Обезпеченост по сделката – консултирайте се относно това каква е очакваната пазарна стойност на имота. Така ще може да се ориентирате обезпечението достатъчно ли ще е. Това също е един от важните въпроси, тъй като банката може да потърси допълнително обезпечение или съответно да намали размера на кредита, което може да се окаже сериозна пречка за Вас.

Параметри на кредита – договорете всички условия по кредита – лихва, такси, допълнителни условия, застраховки, погасителен план. Внимателно обсъдете всички възможности с банката. Всяка една такса и всеки един детайл е важен и може да се окаже неизгоден за Вас. Затова не бързайте, а проверете и обсъдете всичко с банката.

Купуването на жилище с ипотечен кредит е процес, който изисква внимание към детайлите и време за договаряне на условия. Ако не отделите достатъчно време, рискувате да получите кредит, който няма да бъде изгоден за Вас и ще значително скъп.

За да спестите време, нерви и пари, заявете безплатна консултация с нас. Ние ще Ви дадем професионален съвет, ще сравним офертите на банките и ще договорим най-добрите условия за жилищен кредит. Ще Ви окажем пълно съдействие, за да получите най-изгодната оферта за кредит и ще Ви помогнем във всеки етап до получаване на кредита и придобиване на собствеността върху имота.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?

Вноска по ипотечен кредит

Ипотечен кредит без самоучастие