Ипотечен кредит – съдия изпълнител

Ипотечен кредит - съдия изпълнител

Покупка на имот от ЧСИ с ипотека

Харесали сте имот, който предстои да бъде обявен на публична продан, но Ви е трябва заем? Банките финансират покупка на имот от ЧСИ, но трябва да сте наясно, че има редица особености, които могат да доведат до затруднения за получаване на ипотечен кредит.

Как се отпуска кредит за покупка на имот от ЧСИ с тежести?

Независимо, че става въпрос за покупка от ЧСИ, говорим за покупка на имот, който има тежести. Този факт, както и особеностите на подобна сделка до голяма степен определят нагласите на банката за отпускане на такъв вид ипотечни заеми. Това не означава, че не се отпускат ипотечни кредити за покупка на ипотекиран имот от ЧСИ, но трябва да се имат предвид следните особености:

  • Краткият срок за плащане на имота – определя се срок от 7 дни за плащане на дължимата сума. Това е изключително кратък срок, в който не може да се разгледа и одобри ипотечен кредит и да се подпише договор. За одобрение на ипотечен кредит и реализацията му са необходими минимум 2 седмици, тъй като има срокове, които не зависят от банката, като например вписване на ипотека и удостоверяване на вписването с документ от Агенция по вписванията, което в най-добрия случай ще отнеме 3 дни.
  • Предварително не може да бъде определен размерът на ипотечния кредит, тъй като не е ясна цената от търга.

Покупка на имот от ЧСИ с тежести

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Ясни са двата основни фактора, които могат да утежнят възможността да купите имот от ЧСИ с тежести. Как може да бъдат преодолени?

Възможен вариант е банката да одобри предварително лимит за ипотечен кредит, като в момента, в който стане известна сумата на имота да бъде подписан договор за кредит с фиксиран размер на ипотечния кредит. В такъв случай, в рамките на 7 дни е възможно да бъде отпуснат кредита и сумата да бъде преведена.

Друг работим вариант е да осигурите необходимите средства по друг начин, като едновременно с това кандидатствате в банката за кредит и тя е наясно за какво са необходими средствата от кредита. Когато е възможно усвояване на кредита, то банката ще извърши превод за възстановяване на платените от Вас суми. Този вариант може би Ви изглежда неработещ, но ако банката е наясно от самото начало с целта на кредита, то може да се структурира по такъв начин искането, че да бъде отпуснат кредит за покупка на имот от ЧСИ.

Ето защо, разгледайте офертите за ипотечни кредити и коментирайте с банката възможността за финансиране на имот от ЧСИ с тежести. Ние може да Ви съдействаме в договаряне на условията и параметрите на кредита. Отправете запитване към нас и ще Ви помогнем в избора на банка и оферта за ипотечен кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит калкулатор

Ипотечен кредит от коя банка?

Пари срещу недвижим имот