Прехвърляне на ипотека

Прехвърляне на ипотека

Как се прехвърля ипотека?

 

Възможно ли е действаща ипотека да се прехвърля? Понятието прехвърляне на ипотека е много общо. Важно е да се знае каква е целта за извършване на подобно действие и оправдано ли е да се прави прехвърляне.

В зависимост от причината поради, която искате да предприемете стъпки за прехвърляне на ипотеката може да говорим за прехвърляне на трето лице, в друга банка или върху друг имот. Важно е да определите до колко се налага да направите прехвърляне, защото това действие ще отнеме време и ще Ви струва пари.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Как се прехвърля ипотека на трето лице?

За да може да стане подобно прехвърляне, банката трябва да е направила своите проучвания – на дохода и задълженията. След анализ може да прецени дали ще допусне промяна по сделката. Имайте предвид, че банките не са особено добре настроени към подобни промени.

 

Процедура за прехвърляне на ипотека върху друг имот

На първо място банката ще проучи имота, ще разгледа документите и ще предприеме стъпки за оценка на имота. Ако счете, че е възможно прехвърлянето на ипотеката, то ще предприеме съответните стъпки за вписване на ипотека, а след като бъде учредена едва тогава ще заличи действащата ипотека върху същия имот. Всичко това може да отнеме около месец. Така, че ако времето за Вас е от значение го имайте предвид.

 

Как може да се прехвърли ипотека в друга банка?

Обикновено става въпрос за рефинансиране на експозиция и съответно прехвърляне на ипотеката. Процедурата по рефинансиране има определени стъпки, които банките следват и стриктно спазват, тъй като до известна степен е налице риск. Задължително първоначално ще бъде проверен имотът в имотния регистър с цел да се уточни брой и вид ипотеки. След това банката ще е наясно дали може да приеме имота за обезпечение. След като кредитът бъде одобрен, следва вписване на поредна ипотека и усвояване след издаване на удостоверение за тежести. Ако условията по договора за кредит са изпълнени ще бъде усвоена сума от кредита с цел погасяване на задължение в другата банка, в която има вписана ипотека. Другата банка ще погаси заема след постъпване на сумата по сметка и след това ще предприеме стъпки за заличаване на ипотеката.

Независимо поради каква причина се налага да прибегнете до прехвърляне на ипотека бъдете изключително внимателни и помислете предварително до колко наложително е подобно прехвърляне. Имайте предвид, че ще Ви отнеме време и влагане на допълнителни средства.

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит или рефинансиране ще Ви консултираме напълно безплатно. Ще Ви съдействаме в целия процес и ще Ви помогнем да получите най-добрата оферта за ипотечен кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – погасителен план

Онлайн кандидатстване за ипотечен кредит

Ипотечен кредит – ГПР