Ипотечни кредити за чужденци

Ипотечни кредити за чужденци

Кредити за чужденци

Ако не сте български гражданин и искате ипотечен кредит, то трябва да се обърнете към фирмите за бързи кредити. Банките трудно биха отпуснали ипотечен кредит на чужд гражданин, защото нямат конкретно разработен продукт за това, а и считат подобен кредит за високо рисков.

При фирмите за бързи кредити въпросът стои по друг начин. Ако разполагате с имот, които да ипотекирате, то може да Ви бъде отпуснат кредит. Това разбира се е най-общо казано. Има и други изисквания. Като например, ако нямате жителство в България е логично да потърсят от Вас местно лице за контакт, което да впишат в договора. Това е необходимо, за да имат друга връзка с кредитополучателя, което дава определена доза сигурност.

Друг важен детайл е, че може да не Ви финансират на 100%. Кредитната компания решава какъв размер кредит може да отпусне на база обезпечението и предвид факта, че кредитополучателят е чужденец. Разгледайте подробно възможностите и условията, при които може да получите ипотечен кредит, за да сте информирани предварително какви са изискванията, на които трябва да отговаряте.

Жилищен кредит за чужденци

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Условията за предоставяне на жилищни кредити на чужденци са идентични. Положителното при жилищните кредити е, че кредитоискателят иска кредит с цел да придобие собственост в страната. Това определя някаква доза сигурност. Но и тук, както при ипотечните кредити се изисква местно лице за контакт. Това лице трябва да отговаря на изискванията на банката и ще бъде обследван рисковия профил и доходите. Освен, че е лице за контакт, ще бъде включено и в договора за кредит като гарант.

Друга важна особеност е при придобиване на къща с прилежащ към нея парцел. Ако искате да закупите къща задължително обсъдете с юрист на банката всички детайли по отношение придобиването на земята.

Като цяло ипотечните и жилищни кредити за чужденци са рискови и кредитните компании ги отпускат при по-строги правила и по-високи ценови параметри.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотека и кредит – различия

Предварителен договор за покупка на имот с ипотека

Жилищен кредит с ипотека