Видове ипотеки

Видове ипотеки

Какви са видовете ипотеки?

Възможно е учредяване на законна или договорна ипотека. Изборът на ипотека не е по искане на кредитополучателя. Това коя от двете ипотеки ще трябва да се учреди зависи от вида на ипотечния кредит и от самата сделка като структура. Този въпрос може да го коментирате с банката още в началния етап на разговорите при теглене на ипотечен кредит. Дали ще бъде законна или договорна може да се определи още в началото. Това за Вас е важен въпрос, тъй като таксите при двете ипотеки са различни.

Важни особености

По принцип таксите при законната ипотека са по-ниски, но възможно ли е да бъде приложена във Вашия случай? Важен въпрос, които следва да бъде коментиран.

Относно валидността на ипотеката тя е еднаква и за двата вида. Всяка една ипотека е валидна 10 години. Преди да изтече този период следва да бъдат предприети стъпки за удължаване на ипотеката, за да не изтече. Ако изтече, то следва да се впише отново, което означава повече разходи. Тези срокове се следят от банките. Те ще Ви информират предварително, тъй като банката ще придвижи документите за удължаване на ипотеката, но таксите трябва да ги заплатите Вие като кредитополучатели. Тук е моментът, ако от кредита остава малък срок до окончателно погасяване да поискате преразглеждане, за да не се налага да подновявате ипотеката. Има различни варианти за това. Въпросът е до колко банката ще бъде склонна да удовлетвори молбата Ви.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Възрастова граница за ипотечен кредит

Пари срещу недвижим имот

Ипотечен кредит без превод на работна заплата