Ипотечен кредит и данъчна оценка

Ипотечен кредит и данъчна оценка

Теглене на кредит и данъчна оценка – особености

Често пъти възниква въпросът за разлика между данъчна оценка и пазарна цена на имота. Особено актуален е когато става въпрос за прехвърляне на имот. Данъчната оценка може да се различава от пазарната и обикновено е така. Тези разлики произтичат от начина на извършване на оценките.

Когато става въпрос за теглене на ипотечен или жилищен заем независим експерт оценител ще оцени имота и на базата на тази оценка ще се разглежда искането за кредит. Оценката се прави на база на няколко метода и е заключение въз основа на всички тях и изискванията, които има банката.

Данъчната оценка се получава от общината, в която се намира имотът предмет на сделката. За издаването й има определени срокове, като най-дългият е 14 дни. Когато Ви предстои сделка по прехвърляне на имот трябва да съобразите тези срокове, защото при нотариуса трябва да разполагате с оригинална актуална данъчна оценка.

Възможна ли е продажба на имот по данъчна оценка?

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Накратко казано продажба на имот по и под данъчна оценка не са за предпочитане. Дори и да има възможности и вратички най-добрият вариант е прехвърлянето на имота да бъде на реална цена. Само по този начин ще си спестите куп главоболия и проблеми. Изповядването на сделка на данъчна оценка крие рискове, както за продавача, така и за купувача. Ако предприемате подобна стъпка, то предварително обсъдете възможните варианти с кредитен консултант.

Освен това, трябва да сте наясно с целия процес по получаване на кредита, да сте обсъдили структурата на сделката с банката и да знаете как ще се реализира във времето.

Как може да стане изповядване на сделка на данъчна оценка?

Получили сте данъчната оценка от общината и виждате, че има голяма разлика между нея и покупната цена на имота. Веднага възниква въпрос по отношение на разходите по прехвърляне на имота. Нотариалните и държавни такси никак не са малки. Обикновено са за сметка на купувача, но често се случва и подялбата им между продавач и купувач. Отделно след придобиването на имота и декларирането му следва заплащане на местен данък, който също е значителен разход. Също така, продавачът не желае да декларира всички постъпления от продажбата. Всичко това Ви кара да мислите за възможен вариант за изповядване на сделката на данъчна оценка с цел спестяване на разходи.

Факт е, че бихте спестили значителна сума, но за сметка на сигурността и спокойствието. Имайте предвид, че когато се заобикалят правилата и нормите при една подобна покупка, винаги е възможно сделката да бъде развалена без значение дали вече прехвърлянето е факт. Възможни са различни проверки, като при установяване на нарушение си има конкретни санкции за двете страни, а купувачът е възможно да загуби много повече от това, което би спестил под формата на такси.

Тези въпроси са много деликатни. Не бива да пренебрегвате значимостта им. За да сте сигурни и спокойни през целия процес на кредитиране, заявете безплатна консултация. Ще Ви консултираме по всички възникнали въпроси и ще Ви помогнем в намиране на най-доброто решение.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – доходи

Ипотечен кредит – погасителен план

Кредит срещу складови запаси