Изповядване на сделка с ипотека

Изповядване на сделка с ипотека

Какви са стъпките за изповядване на сделка пред нотариус?

Предстои Ви теглене на ипотечен или жилищен кредит и Ви е необходима по-детайлна информация за вписване на ипотеката? Може да ползвате нашите безплатни консултации за избор на банка и оферта, както и съдействие по всички въпроси за теглене на ипотечен кредит.

Преди още да подпишете предварителния договор за покупко-продажба, проучете избрания имот, направете консултация с кредитен консултант и едва тогава може да пристъпите към сключване на договор. Задължително обсъдете всички детайли с кредитен консултант. Само така може да сте сигурни, че не пропускате важен момент, който може да Ви струва загуба на време и пари.

Когато вече сте проучили имота, избрали сте банка, която да Ви финансира, следва да набавите комплект от документи за разглеждане на кредита. Осигурете всички документи още с подаване на искането. Ангажирайте продавача да осигури документите за имота, за да може да ги подадете в банката и да се съгласуват с юрист. Само по този начин, ако възникне необходимост от допълнителен документ или заверка на съществуващ ще може да реагирате бързо и навреме, докато все още се разглежда искането Ви.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

След одобрение на кредита и подписване на договора, следва да се пристъпи към изповядване на сделката при нотариус. В деня на сделката се явява при нотариуса и представител на банката. Предварително трябва да сте уточнили и заплатили дължимите нотариални и държавни такси. Непосредствено след сделката в същия ден нотариусът внася документите за вписване в съответната служба по вписванията.

Следва издаване на удостоверение за тежести, като най-късият срок за издаването му е 3 дни. След като банката получи тежестите, разглежда вписването и в случай, че са спазени всички условия, разрешава да се ползват суми от кредита.

Какви са необходимите документи за изповядване на сделка?

Банката подготвя и съгласува с нотариуса ипотеката и всички свързани с нея документи. Кредитополучателят трябва предварително да е осигурил скица, данъчна оценка, удостоверение по чл. 87 за липса на задължения. Важно е всички документи да са изрядни и точни. Представят се в оригинал.

Друг важен документ е платежното нареждане, с което сте извършили превода на таксите. Задължително трябва да го представите с печат от банката.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Ипотека на собствено жилище

Ипотечен кредит – ГПР