Ипотечен кредит – такси

Ипотечен кредит - такси

Важен въпрос е какви са таксите по ипотечните кредити? Освен, че са определящи за това до колко е изгоден кредитът е важно да сте наясно какви ще бъдат разходите Ви за такси.

Обърнете внимание на всички такси по кредита независимо коя банка под какво наименование ги представя.

Такса обработка и анализ на документи – това реално е такса за разглеждане на документите. Заплаща се при подаване на искането, но често пъти се разрешава да бъде платена след одобрение на кредита. Това разбира се, трябва да го коментирате с банката. Таксата е фиксирана сума или е процент от кредита.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Такса управление – начислява се върху размера на кредита и всяка година върху остатъчния дълг.

Такса за усвояване – определя се дата, до която следва да се усвои кредитът. След изтичането на този период се начислява такса върху неусвоената част от кредита. Обичайно е приложима при кредитите, които се усвояват на траншове. Ако усвояването е еднократно, то пак е възможно да има такава такса в договора за кредит, но може да поискате промяна на крайната дата за усвояване, за да не изтече срокът, в които имате право да ползвате средствата.

Такса ангажимент – начислява се върху неусвоената част от кредита. Прилага се при кредитите, които се усвояват на етапи.

Такси ипотека – важно е да знаете върху каква сума ще се начисляват нотариалните такси. Само по този начин може да изчислите дължимата сума към нотариуса. Може да потърсите информация за точните калкулации директно от нотариуса по сделката, но трябва да му дадете конкретна сума или т. нар. материален интерес по сделката.

Вписване на ипотека – такса – за вписване на ипотеката също се дължат държавни такси към Агенция по вписванията. Може предварително да се информирате за размера й и да предвидите средства за плащането й. Дължи се в деня на сделката и обикновено се превеждат сумите едновременно с извършване на превода към нотариуса.

За да сте подготвени с точната сума, която ще е необходима за плащане на всички такси, коментирайте всяка една с банката. Също така и на какъв етап е дължима. Всяка една такса с изключение на нотариалните и държавните такси може да бъде договорена индивидуално. Възползвайте се от тази възможност и договорете възможно най-добрите условия.

Ние може да Ви съдействаме напълно безплатно в процеса по договаряне на всички условия по кредита, не само за таксите. Отправете запитване към нас, ще Ви съдействаме и ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с тегленето на ипотечен кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотека на собствено жилище

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Необходими документи за кредит