Ипотечен кредит за парцел

Ипотечен кредит за парцел

Кредит за покупка на парцел

Възможен ли е заем срещу ипотека на парцел? Банките предоставят различни възможности за финансиране, включително и за покупка на парцел.

Особеното при ипотечен кредит за парцел е по отношение на обезпечеността по кредита. Независимо дали говорим за урегулиран или неурегулиран парцел, пазарната стойност се намалява значително от страна на банките, което от своя страна води до недостиг на обезпечението. В тези случаи съответно се търси допълнително обезпечение. Ако нямате възможност да осигурите обезпечение, то ще трябва да имате готовност с по-голям процент самоучастие в сделката.

Предварително е добре сделката да бъде обсъдена с банката особено, ако върху имота ще изграждате сграда. Може да проучите вариантите за цялостно финансиране. Това е вариант за отпускане на по-голям размер кредит. Всичко трябва да бъде добре преценено и структурирано, така че да бъде изгодно за Вас като кредитополучател.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Как се прави ипотека на парцел?

Ипотеката върху парцел не е по-различна от ипотеката на друг вид недвижим имот. Важно е необходимите документи да са изрядни и актуални. Ангажимент на продавача е да осигури всички документи за имота и в случай на необходимост да предостави допълнителни такива. Обикновено на първоначалния етап е достатъчно да бъде представен документ за собственост, скица и данъчна оценка.

Информирайте се за нотариалните такси и такса вписване на ипотеката. Важно е да знаете какъв е материалният интерес върху, който ще се изчисляват таксите.

След вписване на ипотеката се изважда удостоверение за тежести от Агенция по вписванията. В случай, че няма други ипотеки, то се пристъпва към усвояване на суми от кредита.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Договорна или законна ипотека?

Жилищен кредит при строителство

Ипотечен кредит от коя банка?