Ипотечен кредит преди Акт 16

Ипотечен кредит преди Акт 16

Ипотечен кредит без удостоверение за въвеждане в експлоатация

Възможна ли е покупката на жилище с ипотечен кредит без Акт 16? Банките отпускат заеми и преди наличието на Акт 16, но трябва да разгледате условията за отпускане. Има особености, които трябва да бъдат съобразени, както с изискванията на банката, така и със строителя.

Ако сте избрали жилището не бързайте да подписвате договор за покупко-продажба. Направете си предварителна консултация с избраната от Вас банка, за да уточните част от клаузите по този договор. Разбира се, банката не може да се намесва в изготвянето му, но може да обсъдите начина на плащане как да бъде оформен, че да не се налага подписване на анекс с изпълнима схема за плащане.

Банката не извършва плащане на цялата сума, докато не се представи Акт 16. Това е с цел защита, както за банката, така и за Вас като кредитополучател. Строителите са запознати с този факт и не би следвало това да представлява проблем при изготвяне на договора. Винаги се заделят 10% от стойността на сделката, които се превеждат след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Какви рискове има при покупка на имот без Акт 16?

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Основният въпрос не е само по отношение на плащането. Имайте предвид, че това дори не може да се каже, че е някаква защита, защото все пак по-голямата част от сумата вече сте я платили като сте вложили и собствените си средства и едва 10% остават за плащане. По-големият въпрос е свързан с това кога се очаква да бъде получен Акт 16 и ако има забавяне какви са причините за това? Най-големият риск е свързан с това Акт 16 да не бъде получен. Затова, задължително трябва да проучите защо се бави издаването му. Тази информация я потърсете не от строителя, а от друг източник и преди да предприемете стъпки за подписване на договор за покупка на жилището. Само по този начин ще имате независима информация и то преди да рискувате с покупката.

Възможни проблеми при закупуване на жилище без Акт 16 

Пръв и основен риск, както казахме е да не се получи Акт 16.

Друг проблем е забавяне дълго във времето. Ако живеете под наем и няма обозрим срок за получаване на акта, то ще увеличите месечните си разходи, тъй като ще продължите да живеете под наем, а в същото време ще трябва да плащате и вноски по кредита. Кредитът вече ще е усвоен в по-голямата си част, тъй като на етап Акт 16 се плащат последните 10% от сделката. Това означава, че гратисният период за плащане на главница ще е свършил и съответно ще дължите пълна месечна вноска по кредита.

Може да направим извода, че кредит преди Акт 16 е възможен, но трябва много добре предварително да се предвидят рисковете, след което да направите преценка дали ще сключите сделката. След това следват преговорите със строителя и банката.

В преговорите и договаряне на условия ние може да Ви съдействаме напълно безплатно. Ще Ви помогнем да изберете подходяща оферта за финансиране, както и в целия процес до финализиране на сделката.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за фирми

Жилищен кредит с ипотека

Какво е ипотека?