Ипотека на недвижим имот

Ипотека на недвижим имот

Как се прави ипотека на имот?

Ще теглите ипотечен кредит и се интересувате каква е процедурата за вписване на ипотека върху имот? Ипотеката се изготвя от банката и се съгласува с нотариуса по сделката, но преди да се стигне до самата ипотека има няколко важни детайла.

Осигуряване на документи за имота – коментирайте предварително с кредитен консултант какви документи е необходимо да бъдат представени и на кой етап от разглеждане на искането за кредит. По принцип най-добре би било да осигурите документите за имота още в началото при подаване на документите за кредит. Така, ако се окаже, че е необходим допълнителен документ или заверка на такъв, то ще имате достатъчно време за набавянето му. Затова се интересувайте още в началото и за комплектна документи за имота.

Съгласуване на нотариалния акт – юрист на банката ще изготви нотариалния акт и всички документи необходими за вписване на ипотеката. Може да потърсите проект на нотариалния акт, за да разгледате предварително описаното в него и да обсъдите възникнали въпроси. Също така, ако имате конкретни притеснения може да коментирате и с нотариуса по сделката. Така ще бъдете сигурни, че не пропускате важен елемент от сделката или нещо, което може да провали ипотеката.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Заплащане на такси – потърсете информация от нотариуса какви ще бъдат таксите по сделката. След като знаете какъв ще бъде материалният интерес, нотариусът ще може да направи изчисления за дължимите нотариални и държавни такси. Може да преведете дължимите суми непосредствено преди сделката при нотариуса и да удостоверите плащането с документ от банката.

Учредяване на ипотека – при нотариуса трябва да присъстват всички страни по сделката. Осигурете оригиналите на документите, които са нужни в деня на сделката, тъй като при липса на конкретен документ в оригинал няма да може да се направи вписването в Агенция по вписванията. Уточнете предварително с банката какво се изисква от Вас. След приключване на сделката и подписване на всички документи, нотариуса има задължението да внесе нотариалния акт в Агенция по вписванията. След като вписването стане факт се издава удостоверение за тежести, от което са видни всички актуални вписвания. Ако ипотеката, която сте вписали е единствена, то тогава банката ще разреши ползване на суми от кредита. В случай, че се окаже, че има активни и други тежести, то продавачът трябва да уточни от къде произтичат и съответно да бъдат заличени. Ако всичко това не е обсъдено предварително, ще се намирате в много неприятна ситуация, в която ще изгубите още време и пари.

За да бъдете спокойни по отношение на ипотеката и целият процес на кредитиране ползвайте нашите безплатни консултации. Отправете запитване към нас и ние ще Ви съдействаме в целия процес до получаване на кредита. Ще Ви помогнем в избора на банка и оферта за ипотечен кредит.

Как се прави ипотека на идеална част от имот и ипотека на съсобствен имот?

Това са два специфични въпроса и ако сте пред дилема по-добре е да се консултирате с кредитен консултант. По отношение на съсобствеността имайте предвид, че са намесени и трети лица и това дали ще са склонни да подпишат ипотеката и евентуално договора за кредит е неясно. Някои банки изискват участието и на ипотекарния длъжник в договора за кредит.

Относно идеални части, банките не са склонни да ги приемат като обезпечение, но зависи конкретният казус.

Ето защо, по тези въпроси направете индивидуална консултация преди да се договорите с продавача на имота. Не прибързвайте, за да не се окажете в неблагоприятна за Вас ситуация. Всички тези въпроси може да обсъдим с Вас в безплатна консултация!

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит с поръчител

Възрастова граница за ипотечен кредит

Избор на ипотечен кредит