Втора ипотека

Втора ипотека

Може ли да се учредят две ипотеки едновременно?

Интересувате се дали е възможно да бъдат учредени две ипотеки върху имот? Отговорът на кратко е да, може да се учредят няколко ипотеки. Важен, обаче е мотивът за подобно действие и до какво ще доведе учредяване на поредни ипотеки, т. е. каква ще бъде ползата за Вас?

Всеки отделен случай е строго индивидуален и различен сам по себе си. Много често под втора ипотека се има предвид наличие на ипотека и желание от страна на собственика на имота да учреди втора, за да получи още пари. Това може да се определи като много рисково начинание, което следва да бъде обмислено от всички страни преди да се предприемат подобни стъпки.

Вписване на втора ипотека

Други случаи за нуждата от вписване на втора ипотека са при рефинансиране на ипотечен кредит или при продажба на имот закупен с кредит. И в двата случая, банките следват определени правила, когато са наясно, че върху имота има вписана ипотека. След рефинансирането или продажбата, банката остава единствен заложен кредитор с първа по ред ипотека.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Когато, обаче говорим за варианта, в който са нужни допълнителни средства, то първо трябва да се видят какви са възможностите за получаването им по друг начин. Вписване на втора ипотека е рисково и може да доведе до допълнителни проблеми и последствия.

Преди да предприемете подобни стъпки, проучете всички възможности за финансиране, съберете допълнителна информация и изберете вариант, в който не рискувате да претърпите загуби. По всички въпроси за получаване на ипотечен кредит ще Ви консултираме безплатно. Ще Ви помогнем в избора на изгоден кредит и ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Пари срещу недвижим имот

Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Прехвърляне на ипотека