Договорна или законна ипотека?

Договорна или законна ипотека?

Учредяване на ипотека

Каква ипотека се учредява при ипотечен кредит? Каква ще е ипотеката зависи от вида на ипотечния кредит и структурата на сделката. След като е ясно какъв кредит ще Ви бъде отпуснат, каква е целта и начина на плащане, то ще се определи и вида на ипотеката.

Разлика между договорна и законна ипотека

Договорна ипотека се учредява, когато имотът е собственост на кредитополучателя или ипотекарния длъжник. Имате собственост, предоставяте я на банката и получавате кредит. Ако имотът е собственост на трето лице, то това лице се явява ипотекарен длъжник. Не е необходимо да бъде включван в договора за кредит като съдлъжник, а единствено като собственик на имота.

Законна ипотека се учредява при покупка на имот или при подялба. Този вид ипотека се вписва в случай, че кредитът е равен или по-малък от цената на придобиване на имота.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Кое е по-добре законна или договорна ипотека да учредите?

И законната, и договорната ипотека имат своите плюсове и минуси. Но все пак това коя ипотека трябва да бъде учредена се определя от вида на сделката. А Вие като кредитополучатели заплащате всички нотариални и държавни такси. Предварително се информирайте какъв ще е материалния интерес по сделката, тъй като върху тази сума ще бъдат начислени и таксите.

Коя от двете ипотеки е по-скъпа законна или договорна?

Законната ипотека е с по-ниски такси, но дали е приложима по кредита, които искате да изтеглите може да обсъдите с кредитната институция, от която теглите кредит. Предварително може да направите изчисления на дължимите такси, за да сте наясно какви плащания предстоят.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Учредяване на ипотека

Кредит срещу депозит

Кредит срещу недвижим имот/жилище