Срок за одобрение на ипотечен кредит

Срок за одобрение на ипотечен кредит

Одобрение на ипотечен кредит – срок

Ако искате ипотечен кредит и се стремите към бързо одобрение, защото имате кратки срокове, то трябва да имате предвид, че банките имат определени срокове, както за разглеждане, така и за одобрение на кредитите.

Самото одобрение като процес не отнема много време и би следвало да получите решение максимум до 3 дни от изпращане на предложението за разглеждане. По принцип решение може да имате и в рамките на 1 ден, ако всички въпроси са коментирани и изяснени предварително с кредитния консултант. Тогава компетентния орган на банката може да одобри кредита веднага.

Когато договаряте срокове за плащане със средства от кредита, предвидете повече време, тъй като дори одобрението да е в рамките на 1 ден, то следват други процедури, които също изискват техническо време.

Допълнителни условия при одобрение

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Също така, имайте предвид, че кредитът може да бъде одобрен при определени условия, т. е. да бъдат поставени допълнителни условия, които следва да изпълните, за да подпишете договор за кредит. Подобни условия може да са осигуряване на съдлъжник, набавяне на допълнителни документи за имота, необходимост от допълнително обезпечение и други. Това означава, че докато не изпълните тези условия не може да подпишете договора и съответно не може да продължите напред към учредяване на ипотеката. Всичко това удължава срока, в който ще може да получите кредита.

Ето защо, не само необходимото време за одобрение е важно, но реално колко време отнема процеса по договаряне, одобрение и завършване на сделката.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – такси

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Рефинансиране на кредит