Как се купува апартамент с ипотека?

Как се купува апартамент с ипотека?

Възможна ли е покупка на ипотекирано жилище?

Искате да закупите апартамент, но се оказва, че има вписана ипотека? Как може да станете собственик на това жилище?

На първо място трябва да уточните с продавача каква е ипотеката, в чия полза е вписана и с каква цел е вписана. В случай, че продавача на апартамента е ползвал кредит срещу ипотека, то след като кредитът се погаси, ипотеката ще бъде заличена. Това, че вече жилището е ипотекирано не е пречка, ако искате да го придобиете. Изяснете обстоятелствата около съществуващата ипотека, уточнете процедурата по придобиване с банката, която сте избрали да Ви финансира и може да пристъпите към покупката на избраното жилище.

Бъдете внимателни, когато договаряте покупката, съобразете сроковете, убедете се, че всички детайли са изяснени и едва тогава предприемете стъпки за сключване на договор с продавача.

За какво да внимаваме при покупка на имот с ипотека?

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Най-важно е да сте наясно при какви обстоятелства ще бъде вдигната ипотеката и дали може да бъдат изпълнени условията за това. След това обсъдете с банката възможностите за финансиране. Направете справка с помощта на банката по отношение на имота. Всяка допълнителна информация ще Ви бъде от полза.

Покупката на недвижим имот е важна стъпка, а когато има особености по сделката трябва да бъдете изключително внимателни при договаряне на условията.

Задължително трябва да уточните с продавача причината за ипотеката. Обикновено е свързано с ползването на кредит. Ако това е така, то от банката на продавача ще трябва да уточнят какъв е остатъчният дълг и в какъв срок от погасяването му ще вдигнат ипотеката. Това е съществено за определяне на сроковете в договора за покупко-продажба и в договора за кредит.

Как се прехвърля имот с ипотека?

Накратко може да кажем, че наличието на ипотека не е пречка да придобиете имота. По-особена ще е сделката по закупуването на апартамент с ипотека, но не и невъзможна. Определяща е причината за вписаната вече ипотека. Ето защо, трябва да имате повече информация за имота. Най-добрият вариант е да изискате удостоверение за тежести, което може да осигури продавача. Издава се от Агенция по вписванията и от него ще бъде видна цялата необходима информация. След като разполагате с подробности по ипотеката, ще може да се структурира и конкретна сделка с продавача и банката.

Когато Ви предстои покупка на апартамент с ипотека, то задължително изискайте удостоверение за тежести. Само по този начин може да бъде абсолютно сигурни във всички детайли, а и банката ще може да структурира кредита, който искате да изтеглите.

След като получите одобрение на кредита, следва вписване на ипотека. Банката, която сте избрали да Ви финансира ще впише поредна по ред ипотека и въз основа на това вписване ще усвои средства от кредита с точно определена цел – погасяване на съществуващо задължение и заличаване на действащата ипотека. По този начин избраната от Вас банка ще стане първи по ред кредитор и ще остане действаща само една ипотека.

Цялата процедура отнема време, тъй като всичко това трябва да бъде подкрепено със съгласие от страна на банката, в чиято полза има ипотека. Следва подготовка на всички документи по заличаване на ипотеката и едновременно с това подготовка на договора за кредит и ипотека от Вашата банка. Имайте предвид, че и банката, в чиято полза е първата ипотека има срок, в който следва да заличи ипотека, т. е. необходимо е време. Всичко това трябва да бъде предвидено при сключване на договора за кредит, за да бъдат определени и сроковете за усвояване на средства от кредита и от кога да започне погасяването.

Има много детайли, които следва да бъдат предвидени и обсъдени. На въпроса „Може ли да се прехвърли имот с ипотека?“, отговорът е положителен, но със сигурност има много неща, за които трябва да бъдете изключително внимателни. Покупката на имот с ипотека е сериозно действие обвързано с редица документални изисквания и процедури. Не пренебрегвайте детайлите, за да не се окажете в ситуация, която не може да разрешите.

За да бъдете спокойни в подобна сделка отправете запитване към нас. Ще Ви помогнем в целия процес и комуникация с банката, за да бъдете сигурни, че придобиването на имота ще мине гладко и без главоболия за Вас.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – такси

Кредит срещу депозит

Изповядване на сделка с ипотека