Покупка на имот с ипотека

Покупка на имот с ипотека

Какви са особеностите при закупуване на имот с ипотека?

Харесали сте имот, който искате да придобиете, но има вписана ипотека върху него? Какво следва да направите? На първо място потърсете подробна информация за ипотеката. След това обсъдете възможността да бъдете финансирани с конкретно избрана от Вас банка, преценете възможните рискове и едва тогава пристъпете към подписване на договор за покупко-продажба с продавача на имота.

Каква е процедурата при покупка на имот с ипотека?

След като сте избрали банка, която да Ви финансира, трябва да подготвите изискуемите документи за разглеждане на кредит. По-особеното при наличие на ипотека върху имота е изискване за предоставяне на писмо ангажимент от страна на банката, в чиято полза е вписана ипотеката. Изключително важен документ, който дава яснота и гаранция за заличаване на ипотеката при определени обстоятелства. Банката описва сумата, която е дължима от нейния кредитополучател, както и, че при постъпването й се ангажира да вдигне ипотеката.

След като кредитът Ви бъде одобрен, подписвате договор за кредит, придобивате имота и вписвате поредна ипотека. Когато удостоверението за тежести е готово, банка проверява вписванията, усвоява необходимата сума описана в писмото ангажимент и я превежда на другата банка. След като отсрещната банка получи сумата, следва погасяване на кредита и заличаване на ипотеката.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

След заличаването задължително трябва да заплатите изваждане на ново удостоверение за тежести от Агенция по вписванията. В новото удостоверение трябва да фигурира като действаща само ипотеката вписана от Вашата банка кредитор. Издаването на това удостоверение, освен че го изисква банката е необходимо и за Ваша сигурност. В случай, че има сума, която може да усвоите след заличаване, банката ще разреши усвояването й след получаване на удостоверението за тежести.

Процедурата за покупка на имот с ипотека не е сложна, а изисква повече време, тъй като е налице зависимост и от банката, в чиято полза е действащата ипотека. Има специфични изисквания и възможни рискове, които следва да бъдат предвидени и избегнати. По всички въпроси ще Ви консултираме напълно безплатно. Отправете запитване към нас и ще Ви помогнем да получите най-добрата оферта за ипотечен кредит, както и ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с покупката на имот с ипотека.

Как се придобива имот с ипотека и възбрани?

Покупката на имот с ипотека или възбрана е по-специфична и изисква по-голяма прецизност по отношение на детайлите по сделката. Наличието на възбрана е по-рисково и трябва да се разгледат причините за наложената възбрана и дали е възможно да бъде вдигната. Това ще определи и възможността за придобиване на имота. Преди да се договорите с продавача, обсъдете вариантите за финансиране с кредитен консултант. Не всички банки са склонни да разглеждат подобни сделки, затова е добре да направите предварителна консултация.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Жилищен кредит при строителство

Най-добри ипотечни кредити

Ипотечен кредит – заплата