Ипотечен кредит без превод на работна заплата

Ипотечен кредит без превод на работна заплата

Как да изтегля жилищен кредит без превод на заплата?

Предстои да изтеглите ипотечен кредит, но по една или друга причина работната заплата не може да се превежда в избраната от Вас банка. Какво следва да направите?

Предварително обсъдете с банката възможността кредитът да не бъде обвързван с превод на заплата. По принцип не би следвало да представлява пречка, тъй като говорим за ипотечен или жилищен кредит, а не за потребителски. Да, за банката е комфортен фактор в случай, че плащането на месечната вноска се забави, за да може банката да погаси задължението със средства от работната заплата. Но не би трябвало да бъде задължително условие. Възможно е да бъде поставено подобно условие, ако банката определя кредита с по-висок риск.

Друго важно уточнение, което трябва да направите е по отношение на ценовите условия – какви ще бъдат лихвата и таксите с превод на заплата и без превод на заплата. Възможно е да се предоставя допълнителна отстъпка, ако работната заплата се превежда по сметка в банката.

За какво да внимавате при избор на кредит?

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Винаги, обаче трябва добре да преглеждате всички условия, за да не се окаже, че отстъпка по отношение на едно от условията е за сметка на друго. Когато правите сравнение на оферти между банките или когато договаряте условия по кредит, винаги разглеждайте и коментирайте всички условия по кредита. Така ще бъдете сигурни, че ще изберете наистина изгодна оферта за ипотечен кредит.

В процеса на договаряне на условия може да Ви бъдем изключително полезни. Ще Ви помогнем да направите сравнение и да получите най-добрата оферта за ипотечен кредит. Ще Ви консултираме напълно безплатно.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит на зелено

Покупка на имот с ипотека

Законна ипотека