Учредяване на ипотека

Учредяване на ипотека

Какви са изискванията за вписване на ипотека?

Обмисляте да теглите ипотечен кредит и се питате какво е необходимо, за да се впише ипотека? Най-общо може да кажем, че е достатъчно документите на имота да са изрядни, банката да ги е разгледала и да е определила, че няма правни пречки върху имота да бъде вписана ипотека. След това единствено следва самият акт по изповядване на сделката при нотариус и вписване в конкретната служба по вписвания.

Нашият съвет е преди изповядване на сделката да се запознаете с всички документи, които ще подпишете при нотариуса независимо дали става въпрос за законна или договорна ипотека. Банката може да Ви осигури проект на ипотеката, която да разгледате предварително и да уточните всички неясни въпроси. По този начин си гарантирате безпрепятствено протичане на сделката при нотариуса.

Ползвайте нашите безплатни услуги за консултация и получаване на най-изгодна оферта за ипотечен кредит. Ние ще осигурим оферти от всички банки и по този начин заедно с Вас ще може да изберем най-добрата. Ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с получаването на ипотечен кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Вписване на законна ипотека

Ангажимент на банката е да подготви всички документи свързани с вписване на законна ипотека. От кредитополучателя се изисква осигуряване на определени документи в оригинал, които трябва да бъдат представени при нотариуса и да бъде запознат с документите, които следва да подпише при изповядване на сделката. Също така да сте се информирали какви такси ще трябва да се заплатят на нотариуса и на службата по вписвания. Всичко останало е ангажимент на банката и нотариуса – да се придвижат документите до Агенция по вписванията и да се получи удостоверението за тежести след вписването.

 

Учредяване на договорна ипотека

И тук е валидно правилото да поискате проект на договорната ипотека и да прочетете параметрите описани в нея. Обсъдете с нотариуса дължимите такси за вписване на ипотека, както и какви документи трябва да осигурите в оригинал в деня на сделката. Изповядването и вписването става в един и същи ден, но удостоверението за вписана ипотека се издава в рамките на няколко дни. Най-бързият начин е да заявите издаването му в 3 дневен срок. След наличието на удостоверението за тежести и наличие на вписана ипотека съгласно правилата, банката ще разреши ползване на суми от кредита.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит 100% финансиране

Договорна или законна ипотека?

Kредит срещу субсидии