Учредяване на ипотека

Учредяване на ипотека

Какви са изискванията за вписване на ипотека?

Обмисляте да теглите ипотечен кредит и се питате какво е необходимо, за да се впише ипотека? Най-общо може да кажем, че е достатъчно документите на имота да са изрядни, банката да ги е разгледала и да е определила, че няма правни пречки върху имота да бъде вписана ипотека. След това единствено следва самият акт по изповядване на сделката при нотариус и вписване в конкретната служба по вписвания.

Нашият съвет е преди изповядване на сделката да се запознаете с всички документи, които ще подпишете при нотариуса независимо дали става въпрос за законна или договорна ипотека. Банката може да Ви осигури проект на ипотеката, която да разгледате предварително и да уточните всички неясни въпроси. По този начин си гарантирате безпрепятствено протичане на сделката при нотариуса.

Ползвайте нашите безплатни услуги за консултация и получаване на най-изгодна оферта за ипотечен кредит. Ние ще осигурим оферти от всички банки и по този начин заедно с Вас ще може да изберем най-добрата. Ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с получаването на ипотечен кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Вписване на законна ипотека

Ангажимент на банката е да подготви всички документи свързани с вписване на законна ипотека. От кредитополучателя се изисква осигуряване на определени документи в оригинал, които трябва да бъдат представени при нотариуса и да бъде запознат с документите, които следва да подпише при изповядване на сделката. Също така да сте се информирали какви такси ще трябва да се заплатят на нотариуса и на службата по вписвания. Всичко останало е ангажимент на банката и нотариуса – да се придвижат документите до Агенция по вписванията и да се получи удостоверението за тежести след вписването.

 

Учредяване на договорна ипотека

И тук е валидно правилото да поискате проект на договорната ипотека и да прочетете параметрите описани в нея. Обсъдете с нотариуса дължимите такси за вписване на ипотека, както и какви документи трябва да осигурите в оригинал в деня на сделката. Изповядването и вписването става в един и същи ден, но удостоверението за вписана ипотека се издава в рамките на няколко дни. Най-бързият начин е да заявите издаването му в 3 дневен срок. След наличието на удостоверението за тежести и наличие на вписана ипотека съгласно правилата, банката ще разреши ползване на суми от кредита.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?

Законна ипотека

Ипотечен кредит – съдия изпълнител