Нотариални такси – ипотека

Нотариални такси – ипотека

Какви нотариални такси при ипотека дължи кредитополучателят?

Ипотечният кредит е одобрен и следва да впишете ипотека? Какви са таксите и кога са дължими? Нотариалните такси за вписване на ипотека са значителен разход по сделката. Освен разходите по самия кредит, тези такси трябва да бъдат предвидени още на началния етап, за да не останете разочаровани и неподготвени за дължимите суми.

За да бъде вписана ипотека дължите нотариални такси към нотариуса и държавни такси към Агенция по вписванията.

Кой калкулатор за нотариални такси при ипотека да ползвате?

В интернет се предлагат много възможности да направите изчисление на таксите. Основното и най-важно е да знаете точната сума, по която ще бъде изповядана сделката. Само така може да ползвате тези калкулатори. Имайте предвид, че при нотариален калкулатор за ипотека не фигурира местният данък, който също е дължим, но непосредствено след сделката. В някои калкулатори е включен като допълнителна информация, но не във всички. Трябва да имате предвид и този разход, тъй като никак не е малък.

Изчисляване на нотариални такси при ипотека

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

След като знаете материалния интерес на сделката и нотариуса, при който ще се изповяда, то най-добре ще бъде да поискате информация от нотариуса. Той ще направи изчисления и ще получите пълна информация, включително и за дължими такси за нотариални заверки, ако са необходими такива.

Друг важен момент е вида на ипотеката. Дали ще се вписва договорна или законна също има значение за определяне размера на таксите. Вписването на договорна ипотека е значително по-скъпо. Но това коя от двата вида ипотека ще бъде вписана се определя от структурата на сделката.

Всички въпроси свързани с ипотеката коментирайте с банката, а относно таксите може да ползвате нотариуса по сделката. Това е най-добрият вариант, за да не пропуснете разход, който да се окаже значителен.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – съдия изпълнител

Договор за ипотечен кредит

Предварителен договор за покупка на имот с ипотека