Ипотечен кредит с поръчител

Ипотечен кредит с поръчител

Ипотечен кредит и поръчителство

Искате да теглите ипотечен кредит и се интересувате дали ще трябва да осигурите поръчител? По принцип не е необходим поръчител по ипотечните кредити. Но, банката има право да Ви потърси, ако са налице обстоятелства, които го изискват. Ако риска за банката е по-висок поради различни причини, то може да бъде поставено такова допълнително условие.

Затова е добре да коментирате предварително с избраната от Вас банка, за да може да сте подготвени. Добре е да сте наясно в самото начало, защото ако нямате възможност да осигурите поръчител, то не може да вземете кредита и всички усилия, които сте вложили ще бъдат напразни. Да намерите поръчител по ипотечен кредит не е лесно. Ето защо, ако сте наясно от началото на разговорите с банката, то ще имате време да потърсите и други възможности.

Трябва да знаете причината, ако Ви потърсят поръчител, защото това е много важно. Ако имате закъснения по действащи или погасени кредити, банката може да иска поръчител като гарант, към когото да се обърне в случай на допускане на просрочие. Ако пък доходът не е достатъчен може да потърси включване на съдлъжник с цел подобряване на кредитоспособността. Важни са мотивите на банката. Затова, коментирайте предварително и потърсете варианти как може да бъде избегнато поръчителство, ако не може да намерите подходящ поръчител.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Това е другият момент. Не само трябва да осигурите поръчител, ако банката постави условие, но той трябва да отговаря и на определени критерии. Тогава ситуацията се усложнява допълнително.

Ипотечен кредит с поръчител или съдлъжник

Мотивите за изискване на поръчител или съдлъжник може да бъдат различни, но целта е една – осигуряване на допълнителен гарант. Ако банката иска да има такова лице, то няма как да го избегнете. Опитайте се, обаче да договорите допълнителна възможност в периода на ползване на кредита. Една такава може да бъде, в случай на редовно погасяване на кредита поне 1 година, поръчителя да бъде освободен. Подобно условие може да поискате, а банката ще реши дали има основание да бъде прието. Всичко е въпрос на преговори. Но пак казваме, че най-важно е да разберете причината поради, която се търси поръчител. Това ще бъде и изходната точка за водене на преговори.

По всички тези въпроси ние може да Ви консултираме напълно безплатно. Отправете запитване към нас и ще Ви помогнем в договарянето на изгодна оферта за ипотечен кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Снабдете се с пари в удобно за вас време

Най-добри ипотечни кредити

Видове ипотечен кредит