Отписване на ипотека

Отписване на ипотека

Как се заличава ипотека?

Искате да Ви бъде заличена ипотеката? Единствено условие е кредитът, по който е вписана ипотеката да бъде изцяло погасен. Независимо дали говорим за предсрочно погасяване или изтичане на срока му, погасен ли е напълно следва да се предприемат стъпки за вдигане не ипотеката.

Какъв е процесът и колко струва отписването на ипотеката?

Подготовката на документите по заличаването от страна на банката става след подаване на молба от кредитополучателя. Независимо, че кредитът е изтекъл, то следва да подадете молба, в която изрично да поискате заличаване на действащата ипотека.

Едновременно с подаването на молбата уточнете дължимите такси и ги заплатете, като към молбата приложите и подписано и подпечатано от банката платежно нареждане за извършените плащания. Така няма да губите време и молбата Ви може да бъде придвижена по-бързо. Имайте предвид, че все пак е необходимо определено време, за да бъде извършено заличаването. Освен това, банката има определен срок, в който преглежда и оформя документите. Едва след това изготвя молбата за заличаване и стартира самия процес.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Банката оформя документите, заверява ги нотариално и се внасят в служба по вписванията. От своя страна службата по вписвания има съответни срокове, в които извършва заличаването. Така, че ако сте предприели стъпки да ипотекирате имота отново или да го продавате, по-добре изчакайте да получите документ, с който се удостоверява вдигането на ипотеката. В противен случай може да подведете насрещната страна, ако Ви предстои друга сделка с имота. Включително и ще изгубите допълнително време в изваждане на нови документи, удостоверяващи заличаването.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит при развод

Kредит срещу субсидии

Кредит срещу депозит