Нотариална такса за подновяване на ипотека

Нотариална такса за подновяване на ипотека

Дължими такси за подновяване вписването на ипотека

Получили сте обаждане от банката за подновяване на ипотеката по кредита? Ипотеката има срок на валидност 10 години. Преди да изтече този срок следва да се поднови. Ако не бъде подновена и бъде изпуснат този срок, то банката ще трябва да впише отново ипотеката. Това означава загуба на много време и пари, защото ще трябва да осигурите нови актуални документи на имота и да заплатите всички такси за вписване, които не са никак малки.

По принцип тези срокове се следят от банката и не се допуска да се изпусне подновяване, но все пак е добре и Вие да ги следите, защото изпускането на срока автоматично означава по-големи разходи за Вас. По-добрият вариант е да осигурите необходимата сума за подновяване. Ако не го направите, банката ще начисли разхода към кредита и ще поднови ипотеката. Този вариант също не е изгоден за Вас, защото ще дължите и лихви. Тези въпроси са уредени в общите условия към договора за кредит и са задължение на кредитополучателя.

Какви са всички разходи за подновяване на ипотека?

Дължими са:

  • Нотариална такса – определя се от материалния интерес;
  • Държавна такса вписване дължима към Агенция по вписванията;

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Възможен допълнителен разход е и изготвяне на нова пазарна оценка. Ако в срока на изплащане на кредита пазарната оценка не е актуализирана, то е възможно банката да изиска изготвянето на нова или на актуализация на старата оценка. Този разход също не е за пренебрегване.

Дължимите нотариални и държавни такси може да изчислите ползвайки калкулатор за нотариални такси при подновяване на ипотека или да получите информация от нотариуса. Таксата за актуализация на оценката може да Ви я даде банката или експерт оценителя изготвил първоначалната оценка.

Определено може да кажем, че разходите по подновяване няма да са малки, но по-добрият вариант е да бъдат заплатени, отколкото начислени към кредита. Вариант да бъдат избегнати е предоговаряне или рефинансиране на кредита. Ако предприемете подобни стъпки, то направете точни калкулации на разходите, за да сте сигурни, че би било изгодно за Вас.

Ако искате да изтеглите нов кредит, с който да рефинансирате, то отправете запитване към нас. Ние ще Ви съдействаме за договаряне на условия и получаване на най-изгодната оферта за кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – заплата

Ипотечен кредит за гараж

Ипотечен кредит 100% финансиране