Законна ипотека

Законна ипотека

Вписване на законна ипотека

Законна ипотека се вписва при покупка на имот с кредит или в случай на подялба на имот и ако сделката го изисква. Законна ипотека се вписва в полза на банката, когато покупната цена на недвижимия имот съвпада с размера на кредита или по-малка.

 

Какво означава „законна ипотека в полза на продавача“?

Учредяването на ипотека е в полза на банката, когато говорим за ипотечен кредит. В полза на продавача се има предвид, че продавачът е защитен при продажбата, когато се учредява и ипотека. С прехвърлянето на имота се уговарят и дължимите суми и срокове на плащане от купувача. Всичко това е документално оформено и нотариално заверено. Продавачът прехвърля имота и едновременно с това купувачът като нов собственик учредява ипотеката. Банката предварително е подготвила молбата за вписване на ипотека и съпътстващите документи и в деня на покупко-продажбата се внасят в Агенция по вписванията за отразяване на вписването. От своя страна Агенция по вписванията има срокове, в които извършва вписването на ипотека. След като бъде вписана и отразена в регистрите, се издава удостоверение за тежести. В него е указан имотът, вида ипотека, сумата и банката в чиято полза е вписана. С наличието на това удостоверение, банката отпуска кредита и превежда парите на продавача така, както е описано в нотариалния акт.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

При покупко-продажба на имот с кредит и продавач и купувач са защитени по отношение на реализиране на сделката съгласно предварителните уговорки между тях.

Такси при законна ипотека

Може да използвате специален калкулатор законна ипотека, за да изчислите нотариалните такси. Друг вариант е да коментирате предстоящите разходи с нотариуса по сделката. Имайте предвид, че нотариуса може да го посочите Вие като кредитополучател. Така, че ако искате сделката да бъде при точно определен нотариус, то това е Ваше право. Банката не следва да определя нотариуса и в случай, че Вие посочите такъв, то сделката трябва да бъде при желания от Вас.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за апартамент или имот

Ипотечен кредит – заплата

Лихви по ипотечни кредити