Продажба на имот с ипотека

Продажба на имот с ипотека

Възможно ли е прехвърляне на имот с ипотека?

Имате имот върху, който има вписана ипотека и искате да го продадете? Може ли да се прехвърли имот с ипотека?

Такава сделка е напълно възможна като се ангажирате, че ипотеката ще бъде вдигната. Важно е да уведомите купувача за наличието на тежест върху имота, за да не се провали сделката на по-късен етап. Имайте предвид, че ако купувачът ще закупува имота с кредит, то неговата банка трябва да разполага с пълната информация за ипотеката, за да може да го предвиди при одобрение на кредита. Ако този факт не е известен на банката е възможно да се забави одобрението във времето.

Така, че уточнете важните въпроси по отношение на това в коя банка е ипотеката, какъв е заемът, остатък, падеж и статус. Всичко това е важно за отсрещната банка. Самата банка ще направи своите проверки на имота, а на по-късен етап ще поиска и писмо ангажимент от Вашата банка. Без наличието на такова писмо не може да се осъществи продажбата на по-късен етап. Този документ е важен за банките, тъй като едната се ангажира да погаси кредита и вдигне ипотеката, а другата получава писмено съгласие, че ипотеката ще бъде заличена. Така да се каже налице е сигурност и за двете страни.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Как се извършва продажба на апартамент с ипотека?

 

Принципите са едни и същи независимо дали ипотеката е върху апартамент или друг имот. Важно е това да бъде известно на купувача, за да може той да не бъде неприятно изненадан на по-късен етап особено, ако покупката е с кредит и банката не е уведомена за това. Одобрението на кредита може да се провали или да се забави във времето.

Имайте предвид, че банката на купувача ще изиска предварително всички документи на имота, включително и удостоверение за наличие или липса на тежести. Това удостоверение се изважда от продавача на имота и се представя едновременно с всички документи – скица, данъчна оценка и нотариален акт. Това са и първоначално необходимите документи. В зависимост от статута на имота е възможно да бъдат изискани и други документи.

Изяснете всички подробности по продажбата и оформете предварителния договор за покупко-продажба с най-малките детайли. Подобна сделка е важна и за двете страни и не трябва да се пренебрегват клаузите по договора.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредит преди и по време на брака

Отписване на ипотека

Кредити за нередовни платци