Договорна ипотека

Договорна ипотека

Учредяване на договорна ипотека

Договорната ипотека е нотариален акт, чрез които се вписва ипотека върху имот собственост на кредитоискателя или на трето лице. Договорната ипотека се вписва в полза на банката отпуснала кредита. Имотът може да е собственост на кредитополучателя или на друго лице. Ако е собственост на друго лице, то в договора за кредит това лице фигурира като ипотекарен длъжник. Това не означава, че трябва да бъде солидарен длъжник. Напротив, няма такъв ангажимент. Възможно е банката да го изиска, но ако това се случи трябва да сте наясно какви са съображенията. Ако няма основание, то собственикът на имота трябва да се подпише само в качеството си на ипотекарен длъжник.

Какво се има предвид под „договор за ипотека“? Това е нотариалният акт за учредяване на ипотека. В него са описани имотът, които ще бъде вписан като обезпечение, както и параметрите на кредита. С този акт страните се съгласяват, че описаният имот ще обезпечава кредита за фиксирания период. Внимателно разгледайте и прочетете, както договора за кредит, така и договорната ипотека. Банката може да Ви предостави предварително проект и на двата договора. Добре е предварително да сте се запознали с текстовете и ако имате неясни клаузи или такива, за които имате притеснения, то може да ги обсъдите.

Преди да подпишете договорната ипотека, тя ще бъде подробно изчетена от нотариуса в деня на сделката в присъствието на представител на банката.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Договорна ипотека – такси

При учредяване на договорна ипотека таксите са по-ниски в сравнение със законната. Може да калкулирате какви такси следва да платите само, ако знаете какъв е материалния интерес. Тогава може и нотариуса да направи изчисленията. Бъдете предварително подготвени с необходимата сума и я предвидете като разход. Дължимите такси следва да заплатите преди сделката и да представите съответния платежен документ, за да докажете извършеното плащане. Платежно нареждане заверено от банката е един от задължителните документи, които трябва да бъдат представени в Агенция по вписванията.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит калкулатор

Ипотечен кредит – процент финансиране

Видове ипотеки