Предварително одобрение за ипотечен кредит

Предварително одобрение за ипотечен кредит

Как се получава предварително одобрение за ипотечен кредит?

 

Искате да се възползвате от предлаганата от банките услуга за предварително одобрение на кредит? Проучете кои банки предоставят такава възможност, какво се изисква и обвързвате ли се по някакъв начин с банката само на база на предварително одобрение? Тези въпроси са съществени и е важно да бъдат уточнени още в самото начало.

Стъпки за предварително одобрение на кредит

  • Изберете банка – няколко банки предлагат тази услуга. Направете проучване и изберете най-подходящата оферта;
  • Уточнете какви са изискванията на банката и какви документи е необходимо да подадете;
  • Проучете дължите ли такса при предварителното разглеждане или е дължима при следващо окончателно одобрение, както и в какъв размер ще е;
  • Подгответе и подайте документите за доходите и определете лимит, за който кандидатствате;
  • Обсъдете подробно параметрите, при който кредитът ще бъде одобрен и какви са възможните разлики при окончателното разглеждане и одобрение;
  • Разберете за какъв период от време е валидно одобрението;
  • Какво следва да представите за окончателно одобрение след като намерите имот.

Кога да кандидатствате за предварително одобрение?

В повечето случаи предварително одобрение се прилага, когато кредитоискателят е взел решение да закупи имот с ипотечен кредит, но все още не е намерил подходящия. По този начин получава определена доза сигурност, че ще може да бъде финансиран, както и може да се ориентира при какви допълнителни условия.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

След като вече имотът е избран, следва официално входиране на сделката и разглеждане за окончателно решение. Процесът след входиране на искането за кредит, когато вече сте избрали имота е по-кратък, тъй като вече искането е разглеждано. Така, че едно предварително разглеждане може да се определи във Ваш плюс, тъй като докато търсите жилище, лимит за ипотечен кредит ще бъде разгледан, а след като намерите имота ще получите решение в изключително кратки срокове.

При представяне на документите за имота, следва разглеждане от юристите на банката, за да се даде становище относно възможността да бъде приет за обезпечение. Едновременно с това може да бъде възложена и изготвена пазарна оценка на имота, за да не се губи допълнително време. При положително становище от юристите и достатъчна пазарна стойност на имота, окончателното решение по кредита ще бъде взето изключително бързо. Така ще може да отговорите на евентуални кратки срокове, които поставя продавача.

Така, че може да се възползвате от тази опция, но задължително разгледайте предложенията на различните банки, направете сравнение и изберете оферта. Ние ще направим всичко това за Вас безплатно. Ползвайте и нашите консултации, за да сте спокойни в процеса на разглеждане и получаване на кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Бързи ипотечни кредити

Покупка на жилище на „зелено“

Как се купува апартамент с ипотека?