Рефинансиране на кредит

Прехвърляне на ипотечен кредит от една в друга банка– разумни стъпки

Разходът по ипотечния заем често се оказва най-големия такъв за семейния бюджет. При положение обаче, че е минало време от погасяването на дълга и договорените условия, променената житейска ситуация, може да ви наведе на мисли за рефинансиране. То е възможно, но ето няколко удачни стъпки, които да направите, преди самото рефинансиране.

РЕФИНАНСИРАЙ ЛЕСНО И БЪРЗО

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Пресметнете колко ще спестите от рефинансирането – все пак няма смисъл да правите нещо, ако то няма да ви донесе някакъв вид улеснение.

Намерете най-изгодната оферта – тя се базира на предложенията от банковите институции. Те имат специално пригодени продукти, които са изисквания, правила и условия, насочени към рефинансиране. Така, че тук ще падне доста труд в преглеждане, пресмятане и т.н. Все пак това е правилната стъпка.

В тази стъпка има и няколко подстъпки:

Когато преглеждате оферти, трябва да се уверите, че получавате всичко, което търсите. Също така трябва да прецените дали има негативни страни в самата оферта, които може да се окажат проблем, или още по-добре да има някакви още по-големи ползи.

Отправете запитване в сайта ни за безплатна консултация. Има много начини да започнете процеса по рефинансиране, но най-добре ще е това да е чрез вещи лица, които знаят какво правят и които ще ви насочат към правилната поредица от следващи стъпки. Обикновено следва подготвяне на документация, което също отнема време и изисква много внимание.

Ако в първите няколко стъпки сте имали произволно време и позициониране, то идва момент, когато всичко трябва да бъде много прецизно. Затова е редно да следвате инструкциите от страна на банката, за да може да доведете процеса по кандидатстване на рефинансиране до съществения завършек.

Започнахме да говорим за ипотечен заем, а почти не го споменахме в тези стъпки. Това е така, защото процесът по рефинансиране си е като кандидатстване за кредитен продукт, който изисква сериозна подготовка. Затова следвайте правилните стъпки и изпълнете всичко, така че в края резултатът да е в полза на по-добро разпределение на личните финанси.

Как се прехвърля ипотечен кредит от една в друга банка?

За да стартирате процеса по прехвърляне на ипотечен кредит задължително трябва да сте се убедили в смисъла на това начинание, а именно постигане на значителен финансов ефект за Вас.

За да се прехвърли ипотечен кредит и да се рефинансира ипотека има няколко задължителни условия, които всяка една банка ще провери:

  • Чиста кредитна история и погасяване на кредита без закъснения;
  • Приемлива задлъжнялост и доказана добра кредитоспособност.

Първото и задължително условие е кредитът, който ще се рефинансиран да е обслужван коректно във времето. Нито една кредитна институция не би се натоварила да поеме дълг с влошена история.

Ето защо, ако отговаряте на тези условия, ще може да стартирате преговорите за отпускане на кредит с цел прехвърляне на ипотеката. Всичко останало са процедури и процеси, които следва да бъдат спазени и след одобрение на кредита да се пристъпи към реализация на самото рефинансиране.

Рефинансиране на ипотека – важно да знаете

Още при първоначалните изчисления на разходите трябва да предвидите всички плащания, които ще предстои да се направят във връзка с рефинансирането, включително вписване на нова ипотека и заличаване на действащата. Само така, освен че ще може да планирате с каква сума трябва да разполагате, ще може да добиете и реална представа за оскъпяването – важна част от всяко едно рефинансиране на кредит.

Друг съществен момент са лихвите по ипотечни кредити за рефинансиране. Важно е да се сравняват оферти между банките с всички параметри и детайли, а не само лихвите. Съществен момент е и самото формиране на лихвите. Всеки детайл трябва да бъде огледан внимателно, защото рефинансирайки Вие предприемате съществена стъпка, която трябва да има ефект дългосрочно.

За да бъдете спокойни и сигурни, че ще вземете правилното решение, заявете безплатна консултация в сайта ни. Ние ще Ви помогнем, като отговорим на всичките Ви въпроси, както и ще Ви съдействаме при избор на оферта за рефинансиране.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит калкулатор

Ипотечен кредит на Акт 15

Ипотечен кредит – застраховка