Рефинансиране на кредит
Рефинансирането на кредит е реална възможност за хората, които погасяват заем, да преразгледат условията на договора.  Това действие може да се направи както от клон на банката, от която сте взели кредита, така и от клон на друга банка.

Рефинансиране на кредит е услуга, при която можете да намалите размера на задължението,  да намалите лихвата, да удължите или намалите срока за плащане, да обедините повече задължения в едно.  При някои банки можете да срещнете специални такси за усвояване и управление на рефинансирането.Рефинансиране на кредит
Основните предимства на това действие е наличието на по-нисък  ГПР, който евентуално би погасил наказателната лихва при предсрочно погасяване.

Основни фактори, на които е хубаво да обърнете внимание при рефинансиране на потребителски кредит:

  •  Таксата за предсрочно погасяване  –  Законът гласи, че таксата не може да надвишава тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по кредита.
  • Ако искате да рефинансирате кредита си, трябва да имате предвид и други такси.  Това са таксите, които ще се изискват от вас за различните документи, за усвояване и за управление на потребителския заем.
  • Застраховката на получателя на кредита –  това е едно от задължителните условия при рефинансиране на кредит.  Има банки, които предпочитат да работят с точно определени застрахователни компании. Това означава, че трябва да вземете предвид таксите, които възникват при новата застраховка.  Рефинансирането на потребителския кредит ще изиска нова застраховка.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб
Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Kредит срещу субсидии

Кредити с ипотека

Кредит срещу складови запаси

Please enter an Access Token