Ипотечен кредит за сглобяема къща

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Kредит за сглобяема къща

Съвременните начини за строене на къщи се превръщат във все по-високотехнологични и иновативни. В този контекст у нас гражданите, които се опитват да намерят по-ергономичен и модерен метод да си изградят ново жилище, вила или къща на село може да кандидатстват за финансова помощ за сглобяема постройка.

Ипотечните заеми за къща за сглобяване са част от групата на целевите ипотечни кредити и отпускането им става бързо и безпроблемно за всеки човек. Най-важното условие на заемодателите е, че кандидатите е желателно да имат недвижимо имущество, което да предложат на банката като обезпечение, а тя от своя страна, за да се гарантира, че парите ще й бъдат върнати учредява ипотека върху имота.

Когато човек реши да подаде заявление за подобен кредит, специалистите съветват да си направи детайлно проучване и да избере банка или кредитна компания, която отговаря най-точно на неговите желания. Това изискване се налага от факта, че този вид целеви ипотечен заем не е толкова популярен и не всички кредитори го предлагат. Ако все пак изпълняват такава услуга, обикновено те я упоменават в своите предложения изрично. Дори и човек да се е спрял на изгодна оферта от някой заемодател, експертите препоръчват да се посъветва с кредитен консултант при създаването на индивидуалния му план.
Къщите за сглобяване се изграждат главно със сух тип строителство. Процесът при тях е по-кратък и методите им за изграждане пестят на хората много време. Заявката за ипотечен кредит за такава постройка обикновено получава положително становище, в случай, че сумата, необходима за реализирането на строителния проект се плати директно от компанията, която се ангажира с построяването на сградата.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

От клиентите се определя дали условията, при които заемодателите отпускат кредита, са изгодни и дали плана им да си построят къща със сглобяване ще се реализира.

Банков кредит за сглобяема къща – изисквания

Важно е да се знае, че има вариант тези къщи да бъдат приети като обезпечение само и единствено, ако ще се изграждат върху фундаментна основа.

Земята върху, която ще се сглоби къщата задължително се ипотекира в полза на банката, но тя се приема с минимална стойност. Това е така, тъй като земята сама по себе си няма достатъчно стойност, която да мога да обезпечи целия заем.

Освен земята е възможно да бъде поставено и изискване за допълнително обезпечение. Такова може да бъде – ипотека върху друг имот, поръчител, блокирани парични вноски по сметка и други. Най-често банките поставят изискване за вписване на ипотека върху друг имот с цел по-голяма сигурност.

Кредит за дървена къща

Дървените къщи не са предпочитано обезпечение и трябва да се търси вариант за финансиране чрез предоставяне на друго обезпечение по кредита. Обикновено всяка една банка търси сигурност по отношение на имотите приемани като гаранция. Подобно искане е специфично и трябва да бъде обсъдено като възможност с конкретната финансова институция.

Как да изберете най-изгодния кредит за сглобяема къща?

След като разгледате офертите на няколко кредитни компании трябва да направите сравнение между тях. Имайте предвид, че не само лихвените условия са от значение. По-скоро при този вид кредити трябва да бъдете  по-внимателни по отношение на допълнителните изисквания и условия, които имат банките. След това добре да прецените изпълними ли са от Вас и ако изпълнението им ще Ви затрудни каква стъпка ще предприемете, за да реализирате намеренията си.

В целия този процес ние ще Ви съдействаме напълно безплатно. След като подадете запитване за безплатна консултация ще Ви представим възможните варианти за получаване на изгоден ипотечен кредит и ще обсъдим всички детайли. Подайте запитване и ще получите безплатна професионална консултация.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Видове ипотеки

Предварително одобрение за ипотечен кредит

Втора ипотека