Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период
Като потребители с висока финансова култура сте запознати, че ипотечните кредити са кредитни продукти, които имат много по-дълъг срок на погасяване от всички други. Това значи, че при вземане на ипотечен кредит се обвързвате с банката в един много дълъг период от време. Затова като потребители можете да избирате при какви условия да подпишете договора за ипотечен кредит. Едно много добро решение, което е предвидимо и ефективно е тегленето на ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период.
Трябва, обаче да изясним още нещо. Банките не са склонни лесно да дават такива фиксирани лихви, защото пазарната ситуация е променлива величина и няма как да се предвижда нещо в толкова дългосрочен план. Затова банките си запазват „правото“ да променят лихвените проценти. Важно е да се знае, че българските политици и гражданското общество, с препоръка от Европа, се пребориха за повече прозрачност от страна на банките. Днес те са длъжни да уведомяват писмено всеки свои кредитополучател за промяна в лихвата по неговия кредит.

Виждате, че има теми и казуси за банките, които не са толкова лесни за разрешаване. Защото от една страна хората търсят сигурност в такава лихва, а от друга банките се стремят да са привлекателни за клиентите си. Защото има небанкови кредитни фирми, които предлагат кредити с фиксирана лихва за целия период. Но при тях кредитите са за по-малки суми и по-кратък период на погасяване. Това в известен смисъл размива идеята за дългосрочната фиксирана лихва, пък и в крайна сметка небанковите кредитни фирми работят с по-високи лихвени проценти.
След сложната материя, все пак изборът винаги остава във вашите ръце. Трябва да направите много добро проучване на ситуацията, за да решите да изтеглите кредитен продукт с фиксирана лихва за целия период. Вижте дали има фиксиран период, има ли промени след него, колко се оскъпява кредита след това, какви нови такси се появяват и други важни въпроси. Използвайте правилно всяка информация, това е ключът към добрия кредит.

Как да изтеглите жилищен кредит с фиксирана лихва?

 Искате да придобиете имот или жилище и търсите финансиране с фиксирана лихва? Предложенията и рекламите на банките и кредитните компании за кредити с фиксирана лихва са много. За да изтеглите такъв кредит, обаче е добре да сте запознати с всички условия по кредита. Не е достатъчно само да получите фиксиран лихвен процент. Това не е достатъчно условие, за да сте сигурни, че ще ползвате изгоден ипотечен кредит.

Кредит с фиксирана лихва за целия период

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 Много е важно предварително да е определен срокът, в който лихвата ще бъде фиксирана. В част от офертите на кредитните компании се конкретизира точен период, в който лихвата е постоянна. След изтичането на този период, лихвеният процент става променлив. В подобни ситуации е от съществено значение какъв е срокът, в който лихвата ще е постоянна, какъв е променливият лихвен процент и реално какво ще бъде оскъпяването по кредита за целия срок. Цялата тази информация трябва да я набавите, за да може да направите реална преценка за това до колко изгоден е кредита, който ще изтеглите.

Когато става въпрос за фиксиран лихвен процент за целия период на кредита, тогава може да сте спокойни от факта, че лихвата няма да се промени по време на изплащането му. В тези случаи е важно да сте наясно, че фиксираните лихви са по-високи от променливите. Не се изненадвайте, ако Ви предложат по-висок лихвен процент. Напълно естествено е от гледна точка на финансовите институции, тъй като за тях това е вид защита. Отпускането на кредити с фиксирани лихви за дълъг период крие и своите рискове за тях. Ето защо, постоянната лихва е по-висока от променливата.

Независимо от това какъв лихвен процент ще изберете, ако Ви бъде предоставено това право, съобразете възможностите си за погасяване с предложения Ви погасителен план. Важно е да договорите и получите условия, които ще изпълните и ще погасявате кредита си без да се затруднявате с месечните плащания. Освен това, фиксираната лихва не винаги означава най-добри условия! Това дали условията по определена оферта са добри може да се определи само след сравнение на няколко предложения за кредит.

Заявете безплатна консултация с нас и ще Ви представим предложенията на банките, като направим сравнение между тях. Така, освен че си спестявате много време в обикаляне и търсене на информация, ще получите реално сравнение, без скрити такси и условия. Ще Ви съдействаме и консултираме по всички въпроси, за да получите най-изгодния ипотечен заем.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Втора ипотека

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Кредит срещу граждански договор