Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период
Като потребители с висока финансова култура, вие сте запознати, че ипотечните кредити са кредитни продукти, които имат много по-дълъг срок на погасяване от всички други. Това значи, че при вземане на ипотечен кредит, вие се обвързвате с банката в един много дълъг период от време, в който цяла четвърт от жизнения ви път може да премине. Затова като потребители вие можете да избирате при какви условия да подпишете договора за вашия ипотечен кредит. Безспорно едно много добро решение, което е предвидимо и ефективно е тегленето на ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период.
Трябва обаче да изясним още нещо. Банките не са склонни лесно да дават такива фиксирани лихви, защото пазарната ситуация е променлива величина и няма как да се предвижда нещо в толкова дългосрочен план. Затова банките си запазват ‘правото’ да променят лихвените проценти. Важно е да се знае, че българските политици и гражданското общество, с препоръка от Европа, се пребориха за повече прозрачност от страна на банките. Днес те са длъжни да уведомяват писмено всеки свои кредитополучател за промяна в лихвата по неговия кредит.

Виждате че има теми и казуси за банките, които не са толкова лесни за разрешаване.  Защото от една страна хората търсят сигурност в такава лихва, а от друга банките се стремят да са привлекателни за клиентите си. Защото има небанкови кредитни фирми, които предлагат кредити с фиксирана лихва за целия период. Но при тях кредитите са за по-малки суми и по-кратък период на погасяване. Това в известен смисъл размива идеята за дългосрочната фиксирана лихва, пък и в крайна сметка небанковите кредитни фирми работят с по-високи лихвени проценти.
След сложната материя, все пак изборът винаги остава във вашите ръце. Трябва да направите много добро проучване на ситуацията, за да решите за кредитен продукт с фиксирана лихва за целия период. Вижте дали има  фиксиран период, има ли промени след него, колко се оскъпява кредита след това, какви нови такси се появяват и други такива важни въпроси. Използвайте правилно всяка информация, това е ключът към добрия кредит.

 

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Какво трябва да знаем преди да теглим ипотечен кредит?

Лихви по ипотечни кредити

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит

Please enter an Access Token