Ипотечен кредит за фирми
Диалога между фирмите и банките често е в рамките на добрия тон. Повечето фирми няма проблем с отпускането на кредит. Ако една фирма иска да вземе ипотечен кредит, то кредитоискателят трябва да представи документи, че е собственик на фирмата или е упълномощено лице.

За кредитната институция е важно да знае как ще бъде изплащан кредита. Какво ще стане, ако кредитополучателят престане да покрива вноските по кредита? Ще продължи ли фирмата да носи отговорност и да изплаща заема?

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб
Фирменият кредит е другият възможен вариант. Когато става въпрос за ипотечен кредит за фирма, е ясно, че заемът трябва да бъде фирмен.Така, при някакви задължения, банката може да държи сметка на самата фирма.

Обезпечаването на кредита от фирмата може да стане чрез нейните офиси, машини или недвижими имоти. Начините за реализиране на ипотечен кредит са различни. Една експертна консултация в случая винаги е от полза. Така кредитоискателят може да разчита на експертно мнение по параметрите на кредита.

Ипотечен кредит за бизнес

Искате да изтеглите ипотечен бизнес кредит и търсите различни възможности за финансиране? Всяка банка ще Ви предложи различни варианти за кредитиране. На първо място е важно да се определи целта на искания кредит – за какво ще използвате средствата? Целта е да се вложат свежи пари в оборота на фирмата или намеренията са инвестиционни? Това е определящо за това какви условия ще получите от банката и как ще бъде структурирана сделката.

Условия по ипотечен кредит за бизнес

Задължително направете консултация с кредитен консултант, за да коментирате особеностите и детайлите по Вашето искане. Кредитният консултант ще Ви насочи към правилното и най-изгодно решение за Вашия бизнес по отношение на кредитирането след като съобрази целта на искането. Освен това, ще Ви помогне в договаряне на ценовите условия и параметри по сделката. Кредитният консултант ще вземе под внимание и изискванията на банките преди да Ви насочи към конкретна кредитна институция. Така ще спестите много време и разкарване по офисите на банките.

Част от изискванията, които се съблюдават са:

  • Кредитоспособността на дружеството – показател, който е определящ за това дали ще бъде отпуснат исканият кредит. След като се анализират паричните потоци на фирмата ще се определи текущата кредитоспособност и прогнозната. На базата на отчетените стойности, банката ще вземе решение дали да разреши кредита.
  • Обезпеченост – бизнес кредита може да бъде обезпечен с ипотека недвижим имот или залог на активи. Определящи за обезпечението са много фактори – сума на кредита, срок, цел.
  • Паричните потоци – трябва да бъдат анализирани и разгледани формираните парични потоци на дружеството, както и да се изготви прогноза, за да може да се докаже необходимостта от финансиране.

Само след обстоен преглед и обосновано представяне на искането ще може да получите кредит за Вашия бизнес и то при най-изгодни условия. Трябва да бъдат съобразени всички изисквания на банките и специфични моменти в едно искане.

Заявете безплатна консултация с нас, за да Ви помогнем в трудния път за получаване на изгоден бизнес кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Жилищен кредит

Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?

Ипотечен кредит за апартамент или имот