Ипотечен кредит за млади семейства
Много често медиите експлоатират темата за младите новодомци в България, като ги правят обект на интерес на своите предавания. Медиите обаче не са способни да решат проблемите им, затова има държавни институции, които следва да се погрижат за улеснение в материалните им условия. Разглеждали сме видовете ипотечни кредити, но какво е по-особеното при ипотечен кредит за млади семейства. Защо те се поставят в отделна категория?
 

Отговорът на този въпрос се крие в опита на държавата да осигури облекчение върху данъчната тежест за младите семейства, които биха искали да реализират ипотечен кредит или за тези, които вече са изтеглили такъв. Някои от правилата за такова облекчение не са променливи, но има и такива, които могат законодателно да се изменят с течение на времето. Процедурата изисква много документация и е сложна за изчисление. По-важното обаче е:

  • Данъчното облекчение важи за семейства с подписан граждански брак според законите на България;
  • Един от съпрузите трябва да е под 35 г. и младото семейство не трябва да притежава друго жилище;
  • Самият кредит да е бил използван за закупуване на жилище, което се явява единствено за семейството;

Когато младото семейство отговаря на определените условности, то ще може при подаване на годишната си данъчна декларация да се възползва от приспадане на извършените плащания по лихвите през изминалата година. Процедурата се базира на годишните данъчни основи и се извършва след като подадете данъчна декларация в посочения за годината срок, за да може служителите на НАП да започнат изчисленията. Те се извършват на базата на необходимите документи.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Посочените правила, които важат за получаване на облекчението са валидни за първите 100 000 лева от главницата по кредита. Просто трябва да подготвите всички необходими документи, които ще са гаранцията за облекчението. А те са всички в посока на правилата и условията. Нуждаете се от:

 

  • удостоверението за граждански брак;
  • договорът за ипотечния кредит
  • документална справка за кредита, справка за притежание на имота
  • документ от банката показващ заверени погасителния план, месечните вноски и размерите на целия кредит плюс лихвите към него
  • копия от платежните нареждания или документи, които показват направените от вас вноски на годишна база.

 Ипотечният кредит е едно, а облекчението за младите семейства е процедура свързана с държавата, затова отношенията тук не са с банката, а директно с държавните институции отговарящи за облекчението по кредита, с което можете да се ползвате. Ако отговаряте на всички условия, няма да имате проблем.

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Минимален доход за ипотечен кредит

Ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя

Ипотечен кредит – доходи

Please enter an Access Token