Заличаване на ипотека

Заличаване на ипотека

Как се заличава ипотека след погасяване на кредит?

Ипотечният кредит, който сте ползвали е погасен и следва да заличите ипотеката, но как да стане това? Ангажимент на банката кредитор е да даде съгласието си, което следва да е нотариално заверено, че е съгласна вписаната в нейна полза ипотека да бъде вдигната. Не разчитайте, обаче че банката ще Ви потърси, за да заличи ипотеката. По-сигурният начин е Вие да отправите молба за заличаване. Само така ще сте сигурни, че вдигането на ипотеката няма да остане напред във времето.

Как се заличава договорна ипотека?

Дали става въпрос за законна или договорна ипотека начинът е един и същ – кредитора трябва да даде съгласието си за това. А вие като кредитополучател трябва да подадете в банката молба за заличаване и да осигурите средства за заплащане на съответните такси.

Какви документи са необходими за заличаване на ипотека?

Ангажимент на кредитополучателя е да подготви молба за заличаване на ипотеката по определен образец или в свободен текст, ако банката няма конкретен образец. Ако трябва да попълните молба в свободен текст, то имайте предвид, че трябва подробно да нанесете данните за кредита – номер на договор за кредит, дата на сключване и сума на кредита. Опишете кога е погасен кредита и имота, който е ипотекиран. Тези детайли са особено важни, ако имате няколко кредита или пък имате заложени и други обезпечения в банката. В случай, че не разполагате с някои от данните, то може да потърсите информацията от кредитния експерт по сделката. Изяснете детайлите и подгответе молба за заличаване на ипотека.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Калкулатор заличаване на ипотека – как може да се изчисли нотариална такса за заличаване на ипотека?

Знаейки материалния интерес по сделката много лесно и бързо може да изчислите таксите с помощта на калкулатор. Друг вариант е да потърсите информация от банката, която най-вероятно няма да може да Ви отговори на момента, защото все пак става въпрос за нотариални, а не банкови такси и ще може да Ви даде информацията след разговор с нотариуса. Най-сигурният начин е да разговаряте директно с нотариуса, ако сте уточнили с банката при кой нотариус ще е заличаването.

Какви са сроковете за заличаване?

След като подадете молба в банката започва да тече срок от 14 дни, в който банката ще задейства процедурата. Заверката при нотариус отнема няколко минути, след което следва молбата да бъде внесена в съответната служба по вписвания, за да се вдигне ипотеката. Повече време реално отнема на банката да подготви документите и да ги представи при нотариус.

Как се заличава ипотека след публична продан?

Специфичен въпрос, който следва да обсъдите задължително с банката кредитор. Трябва да се направи проверка по отношение на публичната продан и влязлото в сила решение и след това да се пристъпи към съответните процедури.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит с поръчител

Ипотечен кредит – застраховка

Видове ипотеки