Покупка на жилище на „зелено“

Покупка на жилище на „зелено“

Важни особености, които трябва да знаем за покупка на „зелено“

 

Взели сте решение за покупка на жилище, но единствен вариант се оказва покупка на „зелено“? Не трябва да изключвате подобна покупка като възможност. Покупката на „зелено“ си има своите предимства стига да сте изключително внимателни при договаряне на условията по покупката.

  • Задължително направете предварително проучване на строителя и инвеститора – потърсете всякаква информация, която ще Ви бъде полезна;
  • Изискайте справка от имотния регистър, за да се убедите за липса на тежести върху земята;
  • Договаряне на условия – бъдете внимателни в преговорите с продавача. Договорете начина на плащане, като се съобразите със степента на завършеност и условията на банките по отношение на плащанията;
  • Прехвърляне на имота – изяснете с продавача кога ще бъде сделката по покупко-продажба и какви изисквания има, за да сте наясно в преговорите с банката;
  • Акт 16 – един от най-важните въпроси е получаването на Акт 16. Понякога е възможно издаването му да се забави
  • Подписване на договор за покупко-продажба – преди да подпишете договора, уточнете клаузите, прочетете внимателно и съгласувайте с кредитен консултант. Само така ще бъдете сигурни, и в клаузите, и по отношение на изискванията на банката.

Проучете възможностите за финансиране и се консултирайте предварително с кредитен консултант. Обсъдете всички възможни пречки и рискове, както и вариантите да ги избегнете. Заявете безплатна консултация в нашия кредитен портал и ще Ви окажем пълно съдействие, за да получите най-изгодната оферта за ипотечен кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Какви документи са необходими при покупка на жилище на „зелено“?

Доказване на доходите – най-добре е да обсъдите с банката какви документи следва да подготвите и то най-вече по отношение на доходите, тъй като всяка банка има различни изисквания

Удостоверение по чл. 87 от НАП за наличие или липса на данъчни задължения – трябва да разполагате с това удостоверение най-късно преди подписване на договора за кредит.

Документи по отношение на имота – ще бъдат необходими всички строителни документи и разрешителни. Тези документи са необходими, както на банката за правно становище, така и на експерт оценителя, за да изготви пазарната оценка.

В случай на необходимост, банката може да изиска и други допълнителни документи за имота.

Отправете запитване към нас, ще се свържем с Вас и ще обсъдим всички възможности за получаване на изгоден жилищен заем. Ще коментираме всички въпроси за покупка на „зелено“ и получаване на финансиране от банката.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Онлайн кандидатстване за ипотечен кредит

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Необходими документи за кредит