Минимален доход за ипотечен кредит

Минимален доход за ипотечен кредит

Какъв е минималният доход за кредит?

Интересувате се от размера на минималния доход при теглене на ипотечен кредит? Това е много общо понятие, тъй като не може предварително да се определи минимална сума, която следва да получавате като възнаграждение, за да Ви бъде отпуснат ипотечен кредит.

Определяне на минимален доход за ипотечен кредит

Трябва да уточните какъв ще е размера и срока на кредита, за да може да се направи калкулация на месечните плащания по ипотечния кредит. След това е необходимо към месечната вноска по ипотечния кредит да бъдат прибавени и месечните задължения по други кредити и лизинги, ако има такива. По този начин ще е ясна общата сума на месечните плащания само за кредити и лизинги.

Банките изчисляват кредитоспособност или т. нар. съотношение дълг/доход. Това съотношение не трябва да надвишава определената от банката граница. Например, ако банката има изискване за съотношение дълг/доход 50%, то в случай, че изчислявайки показателя по Вашето искане за кредит се окаже над 50%, то има пълно основание да откаже кредита. Разбира се, значение има местоработата Ви, кредитна история, обезпечение и други, но най-съществен елемент при вземане на решение за отпускане на кредит е кредитоспособността.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Може да направим извода, че за минимален доход се счита този, който осигурява покритие на дълга съгласно конкретното изискване на банката.

Как да изберем подходяща банка?

Ако въпросът е насочен само от гледна точка на дохода, то трябва да се разгледат офертите и изискванията на всички банки, тъй като всяка една банка определя различен процент дълг/доход, а и не всяка банка приема реални доходи, а само официални. Това също оказва съществено значение при изчисляване на показателите. Ако считате, че ще имате проблем по отношение на този показател, то най-добре е да направите сериозно проучване на условията предварително.

Това ще направим ние за Вас след като отправите запитване към нас. Ще се свържем с Вас, ще обсъдим искането и притесненията Ви по отношение на отпускането на ипотечен кредит и ще изберем най-добрия вариант. Ще направим сравнение на офертите и условията на всички банки, ще Ви представим информацията и заедно ще се спрем на най-изгодната оферта.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?

Ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя