Ипотечен кредит за текущи нужди

Ипотечен кредит за текущи нужди

Кредит с ипотека за текущи нужди

Имате нужда от средства и Ви е необходим кредит за текущи нужди? Има много оферти за ипотечен кредит за текущи нужди, както от банките, така и от кредитните компании за бързи кредити.

Същността на този вид ипотечни кредити е, че се предоставят пари под формата на заем срещу ипотека на недвижим имот. Накратко казано, имате имот, залагате го и получавате парите. Кредитната институция не се интересува от това за какво ще ползвате парите от кредита. Ако отговаряте на изискванията на банката за кредитоспособност и обезпеченост на кредита, то ще Ви бъде отпуснат кредит за текущи нужди.

При какви условия се отпускат кредитите за текущи нужди?

Поради факта, че банката не се интересува за какво ще похарчите парите от кредита, за нея този кредит е по-рисков и съответно лихвените условия са по-високи от стандартните ипотечни кредити. Това е така, за да може банката да намали до известна степен риска, които поема отпускайки Ви нецелеви кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Ценови параметри може да договорите винаги индивидуално. А за това може да Ви съдействаме ние. Отправете запитване в кредитния ни портал и ние ще се свържем с Вас. Ще обсъдим искането и намеренията Ви и заедно с Вас ще договорим най-добрите условия за кредит за текущи нужди.

Като процедура кредитът за текущи нужди не се отличава от другите ипотечни кредити. Набавяте документи за доходите, изготвя се пазарна оценка на имота, прави се анализ от страна на банката и в случай, че решението е положително, то преминавате към подписване на договор и вписване на обезпечение. Като времеви период, тези кредити се отпускат по-бързо, като в рамките на 2 седмици може да приключите сделката. Все пак си предвидете повече време, защото е възможно да изникне необходимост от документи във връзка с имота.

Фирмите за бързи кредити също отпускат ипотечни кредити за текущи нужди. Разликата между тях и банката е, че те не разглеждат доходите. Процеса по отпускане е много по-облекчен. Подавате искането за кредит, прави се оценка на имота, определя се сумата на кредита и след вписване на обезпечението и получаване на удостоверение за вписана ипотека, ще може да ползвате парите от кредита. При добра организация на времето и наличие на необходимите документи, за да се впише ипотека, целият процес може да отнеме 7-8 дни.

Възможностите за получаване на кредит за текущи нужди са много. Вариант да получите конкретни индивидуални условия също има. Ето защо, всичко е въпрос на преговори. В този процес ние може да Ви бъдем от полза. Заявете безплатна консултация с нас, за да обсъдим искането Ви. Ще сравним всички оферти за ипотечни кредити и ще Ви предложим най-изгодната.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит без доказани доходи

Покупка на жилище на „зелено“

Най-добри ипотечни кредити