Ипотечен кредит при развод

Ипотечен кредит при развод

Ипотечен кредит и развод

Какво се случва с ипотечния кредит след развод? Кои от двамата съпрузи ще плаща кредита и чия ще е собствеността?

Всички тези въпроси са много деликатни. Ако се стигне до такава ситуация в живота, то следва да коментирате всички детайли с адвоката си. От значение е кога е придобит апартамента, как са плащани вноските и други подробности. Много е важно при кого ще остане апартамента след развода. Това определя и как ще се реши въпросът с платените вноски по ипотечния кредит плащани от общия бюджет на семейството. По време на разглеждане на иска в съда, единият от съпрузите може да иска възстановяване на половината от платените суми по време на брака. Възможностите и хипотезите са различни, защото много зависи какви са причините за развод и какво ще бъде решението на съда.

Може ли да се прехвърли кредит при развод?

Ипотечен кредит и развод? Какво следва след развода? Ако и двамата съпрузи участват в договора за кредит, то следва в банката да се представи решението на съда. В него е упоменат въпросът с жилището. Може да се подаде молба до банката да преразгледа кредита и единият от съпрузите да отпадне от договора за кредит. Всичко това, обаче трябва да бъде съобразено със съдебното решение. Друг е въпросът, че банката по своя преценка може да не освободи единият от съпрузите, ако счита че има риск от неплащане. Затова трябва да се направи консултация с обслужващата банка и да се уточни как ще процедира. Възможно е да бъде освободен единият от двамата, но след осигуряване на съдлъжник по кредита.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Имайте предвид, че каквото и решение да се вземе ще е свързано с допълнителни разходи за Вас, особено ако трябва да се направи отбелязване и в ипотеката. Затова трябва да коментирате и разходите по такава евентуална промяна. Също така да не забравяме и таксите на банката за промяна на условия по договора.

Изплащане на кредит след развод

Независимо от обстоятелствата кредитът трябва да продължи да се изплаща редовно. Не допускайте в периода до като трае процесът по развод да имате закъснения на вноските. Това може да окаже негативен ефект за Вас на по-късен етап, когато ще водите преговори с банката по отношение на предоговаряне на кредита. При наличие на закъснения, банката винаги може да Ви откаже конкретно искане или пък да даде такова становище, което няма да Ви устройва. Затова, дори да не е ясно при кого ще остане жилището, кои от двамата ще изплаща кредита, не пропускайте да плащате редовно до изясняване на ситуацията. Така или иначе, ако единият трябва да възстановява средства на другия съпруг, то ще бъде уредено и съответно трябва да бъде изпълнено след като разводът вече е факт.

Като цяло това е много деликатен момент, особено когато е налице и ипотечен кредит. Но подобни ситуации не са прецедент и решение на въпросите ще получите, както от адвоката си, така и от банката.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечни кредити за чужденци

Ипотечен кредит от коя банка

Кредити за нередовни платци