Ипотечен кредит – уловки

Ипотечен кредит - уловки

Възможни уловки по ипотечен кредит

За какво трябва да внимавате, ако Ви предстои теглене на ипотечен заем? Има няколко много съществени фактора, за които трябва да бъдете особено внимателни, когато водите разговори с банките за финансиране.

Лихва по кредита – по какъв начин се формира, фиксирана или променлива е лихвата и ако е променлива при какви условия може да се промени. Друг важен въпрос е дали ще бъде заложен минимален лихвен процент в договора за кредит. Този въпрос често се пренебрегва, но е важен, защото в случай, че има заложен минимум, то ако лихвените индекси се понижат, лихвата по кредита няма да се намали под този заложен минимум и няма да може да се възползвате от подобно намаление.

Такси – потърсете информация за всички такси (такса обработка на документи, еднократна и годишна такса управление, за усвояване, ангажимент, предоговаряне). Всяка една такса е от значение и не бива да я пренебрегвате. Ако в момента считате, че такса предоговаряне е несъществена, то може да се окаже, че я дължите още след получаване на кредита, ако по една или друга причина се наложи да предоговорите условие по сключения договор.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Застраховки – трябва да сте наясно, че имате право на избор на застрахователна компания. Това, че банката работи с конкретен застраховател, Вас като клиент не Ви обвързва с нищо. Достатъчно е да знаете какви рискове трябва да покрива застраховката. Ако полицата е издадена за рисковете, които банката изисква да са покрити и застрахователната сума е посочената от банката, то няма пречка самостоятелно да договорите застраховката по кредита.

Самоучастие – преди да платите самоучастие коментирайте с банката какви са изискванията й за влагане на самоучастието. Ако вече е вложено, то трябва да го докажете със съответния документ.

Обезпечение – какво е изискването за обезпеченост на кредита и при недостиг какво се изисква от Вас. Да предложите и друг имот, поръчителство или превод на заплата. Тези въпроси са от значение, тъй като може да се окажете в ситуация, в която не може да отговорите на изискванията на банката и тогава ще сте изгубили време, а и сделката няма да се реализира.

Доходи – как се изчисляват доходите и вземат ли се под внимание реалните доходи. Ако банката не разглежда реалните доходи, то доходът може да не е достатъчен за теглене на конкретната сума кредит.

Всичко трябва да бъде много добре прецизирано, за да сте сигурни, че не пропускате важен детайл, които ще Ви затрудни или ще провали сделката.

В целия процес по договаряне на условия ние ще Ви бъдем изключително полезни. Ще Ви окажем пълно съдействие в разговорите с банките при договаряне на условия и получаване на най-изгодната оферта. Заявете безплатна консултация в кредитния ни портал.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Най-изгодни ипотечни кредити

Ипотечен кредит за къща

Ипотечен кредит – заплата