Ипотечен кредит – съвети

Теглене на ипотечен кредит – съвети

При теглене на ипотечен кредит има много важни моменти, на които трябва да обърнете внимание. Ще Ви насочим към най-важните от тях, за да може предварително да направите преценка възможно ли е да отговорите на изискванията на банките и да получите искания ипотечен кредит.

Условия по ипотечни кредити

Трябва да се проучи въпросът при какви условия може да бъде отпуснат заем по отношение на:

  • Лихва – как се формира лихвата и може ли да настъпи промяна?
  • Такси – какви са таксите като процент, как се начисляват и кога са дължими?
  • Допълнителни условия – какви стандартни допълнителни условия поставя банката и какви други е възможно да бъдат поставени? Възможно ли е част от тях да бъдат избегнати?
  • Обезпечение – какви са изискванията за обезпеченост на кредита и каква е вероятността да е необходимо допълнително обезпечение?
  • Съдлъжник и поръчител – задължително ли се изисква да има солидарен длъжник и възможно ли е да бъде поставено условие за поръчител?

С наличието на цялата тази информация ще разполагате с основните параметри, на базата на които може да вземете решение за теглене на ипотечен кредит.

Сума на кредита и необходими собствени средства

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Трябва да сте запознати с правилата на банките по отношение на процент финансиране. Този процент е предварително определен и зависи, както от обезпечението, така и от кредитоспособността. Този момент е много съществен, тъй като от това зависи какъв размер кредит може да бъде отпуснат. Също така, важно е и с какво самоучастие разполагате.

Как може да определите всичко това предварително? С наша помощ и в безплатна консултация ще обсъдим всички въпроси свързани с получаването на кредит.

Разходи при ипотечните кредити

Трябва да предвидите не само разходите по кредита, но и допълнителните такива заплащани при набавяне на документи за имота, изготвяне на ипотека, нотариални и държавни такси и други. Всичко това представлява значителен разход и не бива да бъде пренебрегван.

Избор на банка и оферта за ипотечен кредит

Разглеждайте цялостните предложения на банките. Ако попаднете на промоционална оферта, не разчитайте, че тя е промоционална по отношение на всички параметри. Вижте в какво се изразява промоцията и сравнете с офертите на другите банки. Само така може да се убедите до колко промоционалната оферта наистина е преференциална за Вас.

Сравнение на оферти може да направите лесно и по удобен начин в кредитния ни портал. 

Какви са нашите съвети при теглене на ипотечен кредит?

Внимателно четете всички изисквания и условия. Не подписвайте договори и документи за кредит преди да се убедите, че не само ценовите условия, за които сте говорили са коректно описани, но и няма друго допълнително изискване към Вас. Това е много важно, защото ако пропуснете детайл може да се окаже, че кредитът няма да бъде толкова изгоден за Вас.

В целия процес по договаряне и теглене на ипотечен кредит ползвайте нашите безплатни услуги. Ще Ви консултираме по всички въпроси и ще бъдете спокойни, че сте избрали най-изгодната оферта за ипотечен кредит!

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Време за отпускане на ипотечен кредит

Кредит без поръчител