Кредит срещу складови запаси

 


Свикнали сме на повърхността да говорим за най-разпространените видове кредити; за ипотечни кредити, за потребителски кредити и т.н. Само че в България има много специфични кредитни продукти, които са насочени към хора с даден вид ресурс, който могат да използват, за да получат оборотни пари, които да им влязат в употреба. Един такъв специфичен и по-рядко срещан кредите продукт е кредит срещу складови запаси.
Това е вид кредит, който се предлага от банки и е насочен към големи фирми, които имат запаси на склад от най-различни зърнени култури. По своя замисъл, зърнените култури са ресурс от национално значение и всяка фирма, която притежава складови запаси, може да се възползва от кредит. Този кредит срещу складови запаси обаче е съгласуван със закон, именно поради важността на този вид хранителни стоки. Парите, които производителите и собствениците на зърно ще получат, ще се използват целево в сектора, за производство, за подобрение на материалната среда – изобщо, за да се подобри цената на зърното чрез конкретни мерки от парите взети като кредит.
Според вида, който банките предлагат, кредит срещу складови запаси може да се реализира  като стандартен кредит, револвиращ кредит, кредитна линия, овърдрафт. Сумата може да достигне до 70-80% от пресметнатата стойност на складираното зърно. Изискване обаче е, то да се съхранява в лицензиран склад, по всички правила на съхранение. Зърнените култури, които могат да се използват като обезпечение по кредита са пшеница, слънчоглед, царевица. Много е важно този кредит да бъде използван не само с търговска цел, а като кредит с възможност за подобрение на икономическите показатели в сектора. Показатели, които могат да имат реални измерения в живота на обикновените българи.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за парцел

Бързи ипотечни кредити

Мостов кредит