Кредит срещу недвижим имот/жилище

Кредит срещу ипотека на имот

Имате собствен имот и искате срещу него да получите заем? Напълно възможно е. Може да разгледате различните предложения на банките и кредитните компании за бързи кредити. Изискванията са различни, както и условията, при които се отпускат. Затова трябва добре да проучите възможностите. Банките обследват доходите и кредитоспособността. Така, че ще трябва да представите и документи за доходите. Фирмите за бързи кредити не разглеждат доходите. Процеса е по-облекчен – предоставяте обезпечение, оценява се и се отпуска кредита.

КАНДИДАТСТВАЙ ЛЕСНО И БЪРЗО

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

И в двата случая, независимо дали ползвате кредит от банка или кредитна компания, може да използвате средствата от кредита без да е необходимо да доказвате целта на кредита. Може да ползвате средствата за текущи нужди, за обучение, ремонт и други.

Все пак има и особености, за които трябва да внимавате. Ипотечен кредит срещу имот, колкото и лесно да се отпуска, има и процедури, които трябва да се спазват. Прави се оценка на имота от лицензиран експерт оценител. На базата на тази оценка се определя и размера на кредита. Оценителя се определя от банката, а оценката се заплаща от Вас като кредитоискател. Предварително може да обсъдите какви са очакванията за пазарна цена на имота, за да се ориентирате дали средствата, които ще бъдат отпуснати ще са достатъчни, за да реализирате начинанието си. Може да се консултирате и с друг оценител за информация до колко актуални и реални са стойностите, които сте коментирали с банката.

Има много детайли, които са важни и съществени, за да може да изтеглите наистина изгоден ипотечен кредит предоставяйки имота си.

Ние може да Ви помогнем в този процес. Напълно безплатно ще Ви консултираме и ще Ви съдействаме за договаряне на условията по ипотечен кредит срещу имот.

 

„Заем срещу залог на имот“ – какво означава това?

Реално става въпрос за отпускане на кредит срещу вписване на ипотека върху имот. Кредитополучателят залага имот и срещу него получава кредит. Не се подписва договор за залог на недвижим имот, защото реално имотът се ипотекира и се оформя и подписва пред нотариус договорна ипотека. Когато срещнете термина „залози на имоти“ имайте предвид, че това означава учредяване на ипотека върху предоставения имот.

Дали ще вземете ипотечен кредит от нефинансови институции срещу залог на имот или от банка, то е добре да направите сравнение между офертите, за да сте сигурни, че ще изберете най-добрата. Това е дългосрочен кредит и обикновено не малък по размер. Ето защо, трябва да договорите добри условия по отношение на лихви и такси.

За да сте сигурни, че ще изберете най-добрата оферта за ипотечен кредит, ние може да Ви съдействаме напълно безплатно. Отправете запитване към нас и ще получите професионална консултация по всички възникнали въпроси.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за парцел

Ипотечен кредит и данъчна оценка

Консултации за ипотечен кредит