Кредит срещу депозит

Кредит срещу депозит

Kредит с обезпечение депозит

Значителен брой от гражданите у нас съхраняват спестяванията си по депозити. За съжаление, тъй като лихвите по тях не са достатъчно високи, мнозинството от потребителите се стремят да откриват разнообразни методи да капитализират тези средства. Малцинството от тях, обаче са информирани, че има алтернативни схеми спестяванията, които те съхраняват под формата на депозит да работят в техен интерес. Този процес ще бъде тема на настоящата статия.
Отпускане на кредит срещу залог на депозит

Наличните средства по депозита се блокират и служат като обезпечение по кредит. Депозита е вид гаранция по кредита. В случай, че кредитоискателят изпадне в затруднение и не погасява задълженията си, банката има право да се удовлетвори от средствата по депозита и да погаси кредита.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Ако обезпечението ще бъде депозит, то сумата на кредита ще бъде изчислена на база на предлагания депозит. Банките търсят минимум 100% обезпеченост по кредитите. Ето защо, в случай, че кредитоискателят предложи и друго обезпечение, то същото ще бъде съобразено и заедно със сумата по депозита ще се формира общата обезпеченост по заема.
Важно да знаете

  • На първо място се информирайте банката към която сте се насочили дали предлага подобен вид финансиране и при какви условия. Важно е да сте наясно какви са финансовите параметри по кредита;
  • Какви ще бъдат разходите по оформяне на залога на парични средства;
  • Необходимо ли е и друго допълнително обезпечение и какви са изискванията;
  • При предоставяне на депозита като обезпечение трябва да имате предвид, че няма да може да се разпореждате със средствата до погасяване на кредита или при евентуална промяна на условията и отблокиране на сумата.

Каквато и стъпка да предприемете задължително се посъветвайте с независим кредитен експерт. Заявете консултация в сайта ни и ще обсъдим всички възможности за получаване на кредит при най-изгодни условия.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – стъпки

Ипотечен кредит – гратисен период

Ипотека на собствено жилище