Кредит срещу депозит

Kредит с обезпечение депозит

Значителен брой от гражданите у нас съхраняват спестяванията си като паричен банков депозит. За съжаление, тъй като лихвите по тях не са достатъчно големи, мнозинството от потребителите се стремят да откриват разнообразни методи за капитализират тези средства. Малцинството от тях, обаче са информирани, че има алтернативни схеми спестяванията, които те съхраняват под формата на депозит да работят в техен интерес. Този процес ще бъде тема на настоящата статия.

Ипотечен кредит
В такъв случай, парите във влог се замразяват и почват да служат за печелене на нови средства на клиента, който успее да усвои банков кредит.

Заемът, при който обезпечението е паричен влог е вид кредит, при който физически лица изпращат искане до банково дружество да им се предостави финансиране, а в замяна предлагат своя замразен депозит.
Така средствата, които се намират в банката, играят роля на гаранция по заема, който кредитния доставчик отпуска. Тези продукти най-често представляват бързи потребителски заеми. Тези субсидии могат да бъдат предназначени за широк спектър от нужди.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Сумата, която клиентът може да усвои, използвайки като обезпечение свои пари на влог, се определя от размера в депозита. Този вид заем е идеална опция и може да се реализира като нецелеви заем, при който по-голямата част от таксите ще се икономиса и от документите ще намалее.

За да се получи подобен продукт, потребителите следва да попитат банката, в която се намират спестяванията им на влог, дали работи с подобно финансиране.

Ако техният банкер не предлага такава услуга, те може да изтеглят парите от депозита си и като намерят банка, която работи с такъв продукт, да направят вложение в нея.

Процесът, според специалистите, дава много нови перспективи, но е важно хората първо да се посъветват с независим кредитен консултант.

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредити за нередовни платци

Недвижими имоти от банки / продажба на ипотекирани имоти от банки

Ипотечен кредит на Акт 14

Please enter an Access Token