Какво е ипотека?

Какво е ипотека?
Какво е ипотечен кредит?

Какво е ипотека и задължително ли е нейното учредяване с цел получаване на кредит? Накратко, може да се каже, че ипотеката е учредяване право на банката върху недвижим имот, срещу който се отпуска кредит.

Малко предистория и значение на ипотека – идеята за „ипотека“ произхожда от древна Гърция (вероятно в VI в. преди Новата ера). Също така, обезпечение с недвижими имоти за длъжници се е използвало още в Древен Египет. Днес, ипотечният заем може да се отпусне от банката, ако предоставите обезпечение недвижим имот (апартамент, къща, земя, гараж и т.н.).

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб
Ипотечни кредити – видове

Търсите кредит срещу ипотека на недвижим имот? Вариантите да получите заем са много. Ипотечните кредити се отпускат не само за закупуване на жилище. Ипотечен кредит се отпуска и с ипотека на собствен имот, а не само в случай на закупуване на жилище. В случай, че имате имот и Ви е необходима определена сума с цел покриване на текущи нужди, то може да ипотекирате имота и срещу него да получите заем. Това са т. нар. универсални ипотечни кредити или кредити за текущи нужди. И при тези кредити е необходимо да докажете доходите си и възможността за погасяване без значение, че предоставяте недвижим имот. Само имотът не е достатъчен, за да бъде отпуснат кредита.

Каква ипотека може да се учреди?

Това какъв вид ипотека ще бъде вписана зависи от целта на кредита, който се отпуска и се определя при разглеждане и одобрение на кредита. Ипотеката може да бъде договорна или законна.

Законна ипотека – кога се вписва?

В случай, че с ипотечния кредит се закупува имот се оформя нотариален акт за покупко-продажба и молба за вписване на ипотека върху имота. Молбата се внася за вписване в Агенция по вписванията и след като се отрази вписването може да се ползват суми от кредита.

Договорна ипотека

Може да бъде учредена върху собствен имот или имот, притежаван от трето лице, което да даде съгласието си имотът да бъде заложен в полза на банка с цел получаване на кредит. Собственикът на имота се явява ипотекарен длъжник и не е необходимо да бъде включван в договора за кредит като солидарен длъжник. Двете понятия често пъти се отъждествяват, което не е коректно. Възможно е банката да постави условие ипотекарният длъжник да се подпише и в качеството на съдлъжник. Това, обаче не е задължително, тъй като той може да не е свързан със сделката на кредитополучателя и да се е ангажирал единствено с предоставянето на имота като обезпечение.

Разбира се, договорна ипотека може да бъде учредена и върху собствен имот и в тези случаи кредитополучателят и ипотекарният длъжник са едно и също лице. Залагате имота си в полза на банката и получавате необходимото финансиране. Този вид кредити е предпочитан в случаите на нужда от по-голяма сума. Това е нецелево кредитиране и може да ползвате средствата за текущи нужди.

 


Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Покупка на недвижим имот с ипотечен кредит

Залог на къща

Ипотечен кредит идеални части