Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Хората много често говорят за жилищен и ипотечен кредит, но не се замислят дали това са едно и също нещо или две различни неща.

Жилищен кредит е за закупуване на жилище, тоест този кредит има конкретна цел.  Банката отпуска пари за закупуване на жилище и парите се превеждат директно в сметката на продавача.  Единствено само за този вид кредит младите семейства могат да получат данъчно облекчение, когато банката им издаде необходимия документ, с който да покажат платените от тях лихви.

Понятието „ипотечен“ често се използва за ипотечен, жилищен или какъвто и да е кредит, който е обвързан с ипотека.  Дори и да купите жилище и банката да го взема като обезпечение, кредит може да се счита за ипотечен.
Едновременно с това, което казахме, ипотечен кредит се нарича кредит, който ви е бил отпуснат, когато сте дали като залог недвижимо или движимо имущество и използвате парите за лични нужди.  Този кредит се води като нецелеви, потребителски, обезпечен с ипотека.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Много е важно, когато говорите за „ипотечен кредит“ да се уверите дали наистина става въпрос за заем, който се отпуска за покупка на жилище, или за заем, който се отпуска с различна цел от тази, но е обезпечен с ипотека.

Ипотечните кредити често са с по-висок максимален размер. Сумата, която ще ви бъде отпусната, зависи от стойността на имота, който искате да ипотекирате.  Срокът за изплащане е по-дълъг, но пък лихвата е по-ниска, в сравнение с тази при потребителския.

Така този вид заем може да бъде използван за финансирането на голям проект или по-големи покупки.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Залог на къща

Ипотечен кредит на Акт 14

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Please enter an Access Token