Ипотечни кредити

Ипотечни кредити

Ипотечни/ жилищни кредити

Ипотечният заем е финансов продукт, който се обезпечава с учредяване на ипотека върху недвижимо имущество. На българския банков пазар са налични две категории заеми в този контекст:

  1. Ипотечни заеми, при които недвижимата собственост, която играе роля на гаранция не се припокрива с жилището, което се придобива.
  2. Жилищни заеми, при които недвижимия имот, изпълняващ функция на обезпечение е същият, който се купува.

Ипотечното кредитиране се използва в следните случаи:

– Придобиване на жилищна или нежилищна собственост, която е завършено строителство;

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

– Закупуване на жилище в процес на строеж;

– Строителство на жилищна или комерсиална сграда;

– Ремонтни дейности на жилище;

– Рефинансиране на съществуващи задължения.
Дефиницията на ипотеката е ограничение на правото на собственост върху недвижимо имущество, което се извършва под форма на обезпечение за кредит. Ипотеките могат да са законни и договорни.

  1. Законната ипотека се прилага при покупко-продажба на имот с кредит.
  2. Договорната ипотека се учредява на базата на договор за кредит, като целта на кредита не е задължително да е само и единствено покупка на имот.

Финансовите организации, които работят с ипотечни заеми в наши дни използват изключително голям спектър от продукти. Характеристиките на разнообразните ипотечни заеми се основават на предварително идентифицираните от банковите и небанковите дружества общи условия, политика и регламент, които имат своите плюсове и минуси за потребителите.

Ако гражданите трябва да решават какъв ипотечен кредит да изтеглят, специалистите препоръчват да се направи щателно проучване. Основното в този контекст е да планира своя ход в детайли. Желателно е човек да има яснота какви ще бъдат лихвите, таксите, комисионните и застраховките на избрания от него продукт. Той следва да обмисли добре каква ще бъде окончателната цена на кредита, дали ще има постоянен доход за целия срок на погасяване и дали ще може да внася лихвите навреме, защото това е изключително важно решение.Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Рефинансиране на кредит

Ипотечен кредит за апартамент или имот

Ипотечен кредит за текущи нужди