Ипотечни/ жилищни кредити

Ипотечния заем е финансов продукт, който се обезпечава с учредяване на ипотека върху недвижимо имущество. На българския банков пазар са налични две категории заеми в този контекст:

  1. Ипотечни заеми, при които недвижимата собственост, която играе роля на гаранция не се припокрива с жилището, което се придобива.
  2. Жилищни заеми, при които недвижимия имот, изпълняващ функция на обезпечение е същият, който се купува.

Ипотечен кредит

Ипотечното кредитиране се използва в следните случаи:

– Придобиване на жилищна или нежилищна собственост, която е завършено строителство.

– Закупуване на дълготраен жилищен актив в процес на строеж.

– Строителство на жилищна или комерсиална сграда;

– Ремонтни дейности на жилище.

– Рефинансиране на съществуващи задължения.
Дефиницията на ипотеката е ограничение на правото на собственост върху недвижимо имущество, което се извършва под форма на обезпечение за кредит. Ипотеките могат да са законови и договорни.

  1. Законовата ипотека се подписва без посещение при нотариус в описани от законовата рамка ситуации. При нея нотариалният документ за собственост върху имота не е основен. Тя може да се сключи в интерес на заемодателя само на база споразумението за заем.
  2. Договорната ипотека се сключва на базата на друго споразумение, което се подписва и от което настъпва задължение, което не нуждае от обезпечение. Обикновено такова споразумение се прави за закупуване на недвижим имот. При този вид ипотека се подписва заявление при нотариус.

Финансовите организации, които работят с ипотечни заеми в наши дни използват изключително голям спектър от продукти. Характеристиките на разнообразните ипотечни заеми се основават на предварително идентифицираните от банковите и небанковите дружества общи условия, политика и регламент, които имат своите плюсове и минуси за потребителите.

Ако гражданите трябва да решават какъв ипотечен кредит да изтеглят, специалистите препоръчват да направи щателно проучване. Основното в този контекст е да планира своя ход в детайли. Желателно е човек да има яснота какви ще бъдат лихвите, таксите, комисионните и застраховките на избрания от него продукт. Той следва да обмисли добре каква ще бъде окончателната цена на кредита, дали ще има постоянен доход за целия срок на погасяване и дали ще може да внася лихвите навреме, защото това е изключително важно решение.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *