Ипотечен кредит за строеж на ново жилище

Ипотечен кредит за строеж на ново жилище
Ипотечен кредит за имот в строеж

Необходим Ви е ипотечен кредит за строеж? Банките отпускат кредити за стартиране на строеж или за имот в строеж. Ако искате Вие да си построите жилището, то може да проучите възможностите за отпускане на заеми за строеж.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

За да изтеглите ипотечен кредит за строеж, освен документите за доказване на доходите, ще трябва да представите и всички строителни книжа и разрешителни. Банката, както и експерт оценителя разглеждат документите и дори, ако са необходими допълнителни такива ще Ви ги изискат да ги набавите. Трябва да знаете, че процесът по разглеждане и одобрение на такъв кредит е по-дълъг именно поради по-големия обем документи по строежа, които са нужни и трябва да бъдат разгледани. Иначе, процесът по одобрение не се различава от останалите ипотечни кредити.

Имайте предвид, че когато говорим за имот в строеж, т. е. имотът все още не съществува или е на ранен етап, то това обезпечение банката го приема със стойност нула. Това означава, че до момента, до които строежа не получи поне акт 14, трябва да имате друго обезпечение.
Ипотека върху право на строеж

Каква е процедурата за отпускане на ипотечен кредит за строеж? Задължително банката ще иска да предоставите обезпечение различно от имота, които ще се строи. Така, че трябва да имате готовност и наличен имот, които да заложите.

Задължително, обаче се ипотекира правото на строеж. Това означава, че трябва да учредите две ипотеки – на правото на строеж и на съществуващ имот.

Тук е важно да знаете, че още на етапа, на които договаряте условия по ипотечен кредит, трябва да съобразите, че ще ипотекирате и друг имот и да поискате от банката при наличие на поне акт 14 да се освободи това допълнително обезпечение. Ако не го договорите в началото е възможно да го поискате на по-късен етап, но банката няма да може да реагира веднага, тъй като искането Ви ще трябва да се разгледа и одобри, за да се освободи обезпечение. Ако, обаче това сте го договорили в началото и е вписано в договора за кредит при какви условия може да се освободи обезпечението, то няма да има пречка при наличие на изпълнено условие от Ваша страна, банката директно да предприеме стъпки за освобождаване на обезпечение.
Учредяване на ипотека, вписване на допълнителни обезпечения, договаряне на условия по ипотечен кредит за строеж – това са много важни части от целия процес по отпускане на ипотечен кредит. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато договаряте тези условия. Разбира се, ценовите параметри също са важни, но всяко едно условие, ако не бъде договорено по начин съответстващ на възможностите Ви за изпълнение, то може да доведе до допълнителни главоболия и проблеми за Вас.

Ние може да Ви помогнем в този процес, за да сте сигурни, че ще получите изгоден ипотечен кредит, за да построите мечтания дом. Отправете запитване към на и ние ще Ви съдействаме да договорите най-добрите и подходящи условия.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредит срещу недвижим имот/жилище

Договорна или законна ипотека?

Пари срещу недвижим имот