Ипотечен кредит – ГПР

Ипотечен кредит - ГПР

Годишен процент на разходите (ГПР) при ипотечен кредит

 

Какво е значението на ГПР при жилищните и ипотечните заеми? ГПР е реалният ориентир за това колко изгодна е една оферта за кредит. Може банката да Ви предлага изключително нисък лихвен процент, но това да е за сметка на една или няколко такси. В ГПР са включени абсолютно всички такси и ако е приложен подобен модел за привличане на клиенти, то сравнявайки ГПР-то веднага ще видите, че офертата с много ниска лихва въобще не е толкова изгодна. Затова не трябва да обръщате внимание на промоционална ниска лихва. Да, може да е промоционална, но важното за Вас е какво е цялото оскъпяване. Още повече, когато говорим за ипотечни заеми, тъй като те са дългосрочни и съвсем не е без значение какво ще бъде оскъпяването във времето.

ГПР ще Ви даде информация за всички такси по сделката. По този начин, освен че ще знаете какво е реалното оскъпяване, ще имате пълна информация и за месечните разходи по кредита. Обикновено в част от калкулаторите за ГПР са включени и полета за всички допълнителни разходи, които не влизат в изчисляване на ГПР, но се дължат от кредитополучателя. Тази информация ще Ви бъде полезна, за да имате ясна представа за точните плащания по кредита всеки месец.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Какво се включва в ГПР?

В ГПР е включен лихвеният процент – промоционален, ако има такъв по кредита и лихвеният процент след промоционалния период. Калкулират се всички такси по кредита – такса обработка и анализ, такса за управление, усвояване. Също така от значение са разходите за застраховки – Живот и Имот и таксата за оценка на недвижимия имот.

Сравнявайки ГПР ще имате представа до колко изгоден е ипотечният кредит при предлаганите условия от банката. Но имайте предвид, че в него не са включени разходите по сделката – нотариални и държавни такси и изготвянето на ипотеката. Тези разходи не са никак малки, така че трябва да сте наясно в какъв размер ще бъдат, за да не попаднете в ситуация на финализирана сделка, подписани договори и невъзможност от реализация, тъй като не сте предвидили и тези разходи.

Отправете запитване към нас и ние ще Ви помогнем в избор на най-изгодната оферта, без да имате притеснение, че пропускате важен детайл при теглене на ипотечен кредит. Ще Ви съдействаме в целия процес по отпускане на ипотечен кредит.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – съвети

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Договорна ипотека